Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
 szkola_gieldowa_agnieszka_alinska.jpg
 

dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1999 roku uzyskała stopień doktora a w 2009 roku – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Obecnie Prof. A. Alińska jest zatrudniona na stanowisku Kierownika Katedry Skarbowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem i stabilnością systemu finansowego oraz finansów publicznych i samorządowych, jak również instytucji z otoczenia lokalnego biznesu. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom finansów i bankowości.
Od 2007 roku aktywność naukową łączy z pracą w publicznych instytucjach finansowych.


szkola_gieldowaewa_kosycarz.jpg
dr Ewa Kosycarz
Adiunkt w Katedrze Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych; absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, w 2002 r. ukończyła kurs na doradcę inwestycyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Maklerów i Doradców Inwestycyjnych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z przedmiotów: matematyka, finanse publiczne, wpływ polityk fiskalnej na wybrane relacje makroekonomiczne oraz finanse. Jest również promotorem prac licencjackich i magisterskich.

szkoła_gieldowa_piotr_kuszewski.jpg 

dr Piotr Kuszewski

Menedżer z doświadczeniem w obszarach inwestycji, finansów i ryzyka.
W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu April Polska oraz Managerem Regionalnym na Europę Środkową i Wschodnią. Nadzorował działalność czternastu spółek Grupy April w ośmiu krajach Europy Środkowej. April to francuska grupa finansowa specjalizująca się w dystrybucji i obsłudze ubezpieczeń.
W latach 2011-1015 Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Jako pracownik BGK był zaangażowany w takie projekty jak przygotowanie inicjatywy Inwestycje Polskie, Fundusz Mieszkań na Wynajem, Fundusz Ekspansji Zagranicznej oraz Polski Fundusz Funduszy Wzrostu wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Piotr Kuszewski był również członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego.
W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów, zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym. Jako członek zarządu nadzorował również obszar administracji w PZU Życie oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych. Piotr Kuszewski w Grupie PZU był członkiem Rady Nadzorczej PZU Asset Management SA oraz Rad Nadzorczych spółek Grupy PZU na Litwie. Z ramienia PZU Życie w latach 2007-2010 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KFA Armatura SA.
Piotr Kuszewski jest również adiunktem w Instytucie Bankowości SGH. Piotr Kuszewski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej.

szkola_gieldowa_marcin_kwasniewski.jpg
 

Marcin Kwaśniewski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. W latach 2007-2010 pracował w Departamencie Nadzoru Obrotu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego gdzie zajmował się wykrywaniem manipulacji na rynku kapitałowym. Od 2010 roku pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Początkowo w Dziale Rynku Terminowego, gdzie zajmował się tematyką kontraktów terminowych. Obecnie pełni funkcję Szefa Zespołu Komunikacji Elektronicznej, gdzie odpowiada za funkcjonowanie elektronicznych kanałów komunikacyjnych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW. Twórca edukacyjnej platformy demo do nauki inwestowania – GPWtr@dera. Uczestnik oraz prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń na temat inwestowania. Ukończył kursy na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego. 

dr Mirosław Budzicki

Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Z rynkiem finansowym związany od 2000 roku. Od 2004 r. pełni funkcję stratega rynków finansowych w PKO Banku Polskim. Zajmuje się analizą globalnych i krajowych trendów na rynkach finansowych, a także procesów makroekonomicznych. Jest aktywnym komentatorem wydarzeń ekonomicznych i rynkowych w ogólnopolskich mediach. Od 2007 r. do 2011 r. był jednocześnie zatrudniony w ALMAMER Wyższej Szkole Ekonomicznej. Jako adiunkt był odpowiedzialny za pracę dydaktyczną i naukową, a także prowadzenie prac licencjackich i magisterskich. Wcześniej pracował też w Ministerstwie Zdrowia oraz w dzienniku ekonomicznym Prawo i Gospodarka. 

Bogdan Kornacki

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, makler papierów wartościowych (licencja nr 180). Od 1992 roku pracował w biurach maklerskich, pełnił funkcję animatora, nadzorował inwestycje własne i działalność animatorów. Od 2007 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Dziale Instrumentów Pochodnych, a następnie w Dziale Rozwoju Rynku w zespole odpowiedzialnym za instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane i ETFy. Członek komisji rewizyjnej ZMiD (wcześniej również członek zarządu ZMiD). Posiada wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca i szkoleniowiec w zakresie instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych oraz funkcjonowania rynku kapitałowego, kierowanych do inwestorów indywidualnych oraz pracowników domów maklerskich.

TF zdjęcie.jpgTomasz Filipiak

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, doktor nauk chemicznych, posiadający blisko dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako inwestor na rynkach finansowych w Polsce i zagranicą. Obecnie zatrudniony w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na  stanowisku adiunkta w Zakładzie Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych. Jego zainteresowania koncentrują się na badaniu zachowania rynków oraz na budowaniu zaawansowanych narzędzi do ich analizy oraz tworzeniu samodzielnie operujących algorytmów (tzw. algotrading). Przeprowadził wiele szkoleń komercyjnych z zakresu inwestowania dla instytucji finansowych i banków w Polsce. Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w konferencjach dotyczących inwestycji na rynkach kapitałowych organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz gazetę „Parkiet”. Ta ostatnia w ramach serii „Profesjonalny Inwestor” opublikowała cykl sześciu artykułów poświęconych wykorzystywaniu zautomatyzowanych algorytmów do spekulacji rynkowych.