Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Programy kursów

 

Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:
  • Pojęcia wstępne
  • Rynek kapitałowy
  • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
  • Instytucje zbiorowego inwestowania

 2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:
  • Rynek giełdowy
  • Systemy notowań
  • Rodzaje zleceń
  • Harmonogram sesji
  • Nadzór nad sesją

 3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
  • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
  • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
  • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
  • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa

 4. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:
  • Sprawozdania finansowe spółek
  • Wskaźniki rynkowe
  • Analiza fundamentalna
  • Jak korzystać z informacji

 5. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:
  • Pojęcie portfela inwestycyjnego
  • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
  • Analiza techniczna
  • Trendy rynkowe


Kurs „Giełda dla średniozaawansowanych

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 13 godzin. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 1. Instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo
  • Kontrakty terminowe
   • mechanizm działania kontraktu terminowego
   • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
   • depozyt zabezpieczający
   • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
  • Opcje giełdowe
   • istota kontraktów opcyjnych
   • czynniki wpływające na cenę opcji
   • sposoby rozliczania opcji
   • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
  • Certyfikaty turbo
   • charakterystyka certyfikatów TURBO
   • poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
   • przykłady wykorzystania certyfikatów turbo

 2. Funkcjonowanie Giełdy
  • Zasady kwalifikacji spółek do segmentów Głównego Rynku i NewConnect
  • Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych
  • Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji
  • Case study – sesja na GPW (4.02.2004)
  • Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania
  • Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych

 3. Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę
  • Produkt krajowy brutto (PKB)
  • Cykl koniunkturalny
  • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
  • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
  • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
  • Koniunktura gospodarcza na świecie
  • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie

 4. Analiza fundamentalna
  • Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna
  • Otoczenie branżowe - charakterystyka
  • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
  • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
  • Wycena porównawcza
  • Wycena spółki – analiza wrażliwości

 5. Analiza techniczna
  • Świece i ich rodzaje
  • Formacje zmiany i kontynuacji
  • Oscylatory i wskaźniki
  • Teoria portfelowa