Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości : Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe studia „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 PS Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości

 
Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga obecnie od kadry zarządzającej multidyscyplinarnego spojrzenia na problemy oraz umiejętności dostrzegania szans wynikających z trendów gospodarczych, ale też społecznych i środowiskowych, a ciągły rozwój technologiczny sprawia, że dla skutecznego zarządzania organizacją niezbędne jest efektywne wykorzystywanie technologii i cyfryzacja biznesu. 

Podyplomowe studia "Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości" skierowane są do menadżerów i menadżerek, którzy chcą przygotować się do zarządzania przedsiębiorstwami XXI wieku. Proponowany program to połączenie podejścia do zarządzania uwzględniającego aspekty społeczne i środowiskowe, z praktycznym podejściem do wykorzystywania i wdrażania rozwiązań oraz narzędzi cyfrowych. 

Partnerem studiów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

logo_Forum-Odpowiedzialnego-Biznesu_1200x490.jpg

 
 

 Dlaczego Warto

 

Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej do nowoczesnego zarządzania organizacją, w tym:
  • uwzględniania w procesach strategicznych wyzwań społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych
  • łączenia kwestii finansowych i niefinansowych,
  • interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy oraz wykorzystania nowych technologii w odpowiedzialnym zarządzaniu.
ADRESACI STUDIÓW:
  • Menadżerowie odpowiadający za różne obszary działalności organizacji, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność integracji aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych
  • Przedsiębiorcy, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny
  • Menadżerowie, który zarządzają w swoich organizacjach obszarem zrównoważonego rozwoju i CSR, chcą uzupełnić swoją wiedzę i poszerzyć ją o aspekty dotyczące szans i możliwości związanych z cyfryzacją
  • Osoby, które chcą się rozwijać w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania
 

 Szczegółowe informacje

 

 ​
 

 Ważne dokumenty

 
 
 

 kontakt

 
mgr Justyna Dylik

tel.: +48 668 698 669
e-mail: Justyna Dylik

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
ul. Madalińskiego 31/33 ; DS Grosik
pok. 125
02-544 Warszawa
 

Rejestracja online
 

 KIEROWNIK STUDIÓW

 
Aleksandra-Stanek-Kowalcz.jpg

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk
Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów

Studia podyplomowe