Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
 
REKRUTACJA ONLINE

Rekrutacja na kolejną 24 edycję rozpoczęła się 15 kwietnia 2020 r. 

Liczba miejsc – 35 osób, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą całości czesnego. 

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty (opłata jednorazowa), kandydat na studia powinien przesłać komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: ZZL w O (edycja 24) – rekrutacja

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z sekretarzem studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 114
02-513 Warszawa

Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.
W przypadku braku przesłania lub dostarczenia kompletu dokumentów rezerwacja będzie anulowana po upływie 14 dni od daty dokonania rejestracji w ISSP.
 
Wymagane dokumenty:
Uwaga! 
W związku z Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online.​
 

 czesne

 

Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (wpłata jednorazowa).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także wydania świadectwa ukończenia studiów.

Numer konta

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

 

 Warunki ukończenia

 

​Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów uwarunkowane jest spełnieniem wymogów formalnych, tj. wniesienie opłaty i uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem w indeksie oraz merytorycznych w postaci 1 egzaminu testowego po I semestrze i przygotowania pracy dyplomowej oraz jej obrony.