Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH
 
 
Na każdą edycję studium przyjmowanych jest około 30 słuchaczy.

Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
 

 czesne

 
Opłata za całość studiów wynosi 7800 PLN (wpłata jednorazowa). Możliwa jest także płatność w dwóch ratach (po 3900 PLN każda).

Opłata za studia (całość lub pierwsza rata) powinna zostać uiszczona przy zapisie. W przypadku płatności w ratach druga rata powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 31.01.2019 r.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów oraz certyfikatu w zakresie uczestnictwa w kursie komputerowym z SPSS.
 

 Warunki ukończenia

 
Warunkiem zaliczenia studiów jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy z pierwszego semestru oraz  przygotowanie i obrona pracy końcowej poświęconej wybranym aspektom zarządzania wartością klienta.