Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie Satysfakcją Klienta : Korzyści
Podyplomowe Studia Zarządzanie Satysfakcją Klienta
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Studia kierowane są do wszystkich osób, które planują rozpocząć lub kontynuować efektywną pracę z klientem. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom słuchacze będą potrafili interpretować i zastosować w praktyce wskaźniki jakościowe, trendy konsumencie, wyniki badań w odniesieniu do określonej sytuacji. Także poznają właściwe metody pomiaru wskaźników jakościowych, będą potrafili opracować narzędzia motywacyjne i certyfikacyjne. Są to tylko niektóre z umiejętności, które słuchacze zdobędą podczas studiów. Przede wszystkim będą oni w pełni przygotowani do pracy na stanowiskach dedykowanych do projektowania i zarządzania obsługą, a w konsekwencji satysfakcją i lojalnością klientów.
 

 Korzyści dla studenta

 

​Studia „Zarządzanie Satysfakcją Klienta” rozwijają szerokie umiejętności związane z planowaniem, znajomością narzędzi i metod oraz przeprowadzeniem całościowych projektów związanych z obsługą klienta. Absolwent studiów będzie potrafił odnieść zdobytą wiedzę do praktyki. Studia dostarczą odpowiedniego przygotowania zarówno do rozwiązywania problemów, jak i przeprowadzania z sukcesem projektów biznesowych. Po zakończeniu absolwent będzie potrafił:

 • zweryfikować silne i słabe strony dotychczasowych standardów obsługi klienta 
 • samodzielnie opracować i wdrożyć standardy obsługi klienta 
 • opracować i wdrożyć wskaźniki pomiaru satysfakcji klienta 
 • wyznaczyć i wyskalować Key Performance Indicators (KPI) w obszarze obsługi klienta w zgodzie z kierunkiem strategicznym marki 
 • monitorować pracę osób związanych z obsługą klienta, także w oparciu o metodę Mystery Shopping 
 • opracować profil rekrutacyjny pracowników obsługi klienta 
 • stworzyć Customer Journey Map w celu zwiększenia wartości marki 
 • wykorzystać rozwiązania ICT w pracy z klientem
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 

​Studia „Zarządzania Satysfakcją Klienta” podwyższą kompetencję w monitorowaniu i maksymalizowaniu satysfakcji klienta we współpracy z marką wśród:

 • managerów odpowiedzialnych za projektowanie i koordynację procesów i narzędzi ds. zarządzania jakością obsługi i relacjami z klientem;
 • managerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami sprzedaży i obsługi klienta – w kanałach kontaktu: bezpośrednim, telefonicznym i internetowym;
 • pracowników obszaru sprzedaży, marketingu i HR zaangażowanych w budowanie satysfakcji klienta poprzez kreowanie proklienckich produktów, procesów, standardów oraz dobór i rozwój kompetencji zespołów obsługowych;
 • pracowników wszystkich szczebli organizacji, pragnących poznać metody i techniki wpływania na przychody firmy, poprzez satysfakcję, lojalność i rekomendację klientów;
 • pracowników sektora administracji publicznej.