Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce : Korzyści
Podyplomowe Studia Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 

​Studia zorganizowane są na użytek kadry:

 • departamentów ochrony zdrowia/polityki zdrowotnej (urzędów marszałkowskich, wojewódzkich i miejskich)
 • wojewódzkich komisji ds. zdarzeń medycznych
 • zarządzającej podmiotami leczniczymi (szpitalami, klinikami, przychodniami, laboratoriami analitycznymi, sanatoriami)
 • organizującej i przeprowadzającej badania kliniczne
 • producentów leków i sprzętu medycznego
 • zakładów ubezpieczenia oferujących ubezpieczenia zdrowotne
 • risk menagerów
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polskiego Czerwonego Krzyża 
 • organizacji interesariuszy sektora ochrony zdrowia (izb i stowarzyszeń)
 • organizacji charytatywnych
 

 Korzyści dla studenta

 

​Absolwent Studiów Podyplomowych nt. zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia legitymuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Wiedza

 1. Słuchacz studiów podyplomowych posiada wiedzę niezbędną do rozpoznawania, zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych
 2. Słuchacz zna definicje zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia oraz katalog zdarzeń niepożądanych 
 3. Słuchacz zna zasady zgłaszania, rejestrowania i monitorowania zdarzeń niepożądanych
 4. Słuchacz umie scharakteryzować relacje pomiędzy ryzykiem zdarzeń
  a ubezpieczeniem placówki ochrony zdrowia i pracownika medycznego,
 5. Słuchacz zna wysokość możliwych roszczeń pacjentów i ich rodzin z tytułu zdarzeń niepożądanych,
 6. Słuchacz zna związek pomiędzy jakością dokumentacji medycznej i jakością w opiece zdrowotnej a zdarzeniami niepożądanymi, ich możliwymi skutkami i roszczeniami
 7. Słuchacz zna odpowiedzialność prawną i moralną z tytułu zdarzeń niepożądanych
 8. Słuchacz zna wymagania stawiane szpitalom przez płatnika/firmy ubezpieczeniowe
  z tytułu zdarzeń medycznych

Umiejętności

 1. Słuchacz umie zidentyfikować zdarzenia niepożądane. 
 2. Słuchacz potrafi zgłaszać, rejestrować i monitorować zdarzenia niepożądane
 3. Słuchacz potrafi stworzyć program zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych celem minimalizacji ryzyka zdarzeń niepożądanych
 4. Słuchacz potrafi przeanalizować ofertę ubezpieczeniową z tytułu zdarzeń niepożądanych 
 5. Słuchacz potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów związanych ze zdarzeniami niepożądanymi w ochronie zdrowia

Kompetencje społeczne

 1. Słuchacz posiada umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 2. Słuchacz zna swoje środowisko naukowe i aktywnie uczestniczy w jego życiu 
 3. Słuchacz upowszechnia wiedzę o prawdopodobnych medycznych zdarzeniach niepożądanych, ich przyczynach i skutkach oraz zasadach racjonalnego i efektywnego zarządzania ryzykiem tych zdarzeń

Uczestniczy w przygotowaniu projektów naukowych w zakresie tematyki studiów uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne oraz potrafi przewidzieć złożone, różnorakie skutki swojej działalności.

 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
 • umiejętność projektowania programu zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych
 • skuteczne i efektywne zarządzanie zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych
 • podwyższenie jakości świadczeń medycznych udzielanych przez podmiot leczniczy
 • umiejętność analizowania i konstruowania produktów ubezpieczeniowych dedykowanych podmiotom sektora ochrony zdrowia.