Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Wykładowcy z SGH:

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Kierownik studiów - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów SGH. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, oraz edukację finansową.

dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska, prof. SGH – profesor w Instytucie Statystyki i Demografii SGH. Główne zainteresowania badawcze obejmują statystykę stosowaną, analizę historii zdarzeń, statystykę wielowymiarową i zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych i data mining w ekonomii i naukach społecznych oraz biznesie. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych. Jako trener prowadzi również szkolenia zewnętrzne. Publikuje w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Od kilkunastu lat związana z bankowością. Specjalizuje się w ryzyku kredytowym i modelach ratingowych.

dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH – kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, OPSG), obecnie członek IRSG przy EIOPA.

dr hab. Piotr Mielus, prof. SGH – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, studiował bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz finanse międzynarodowe w Staffordshire University. Od 1999 r. pracownik naukowy SGH, najpierw jako asystent w Katedrze Skarbowości, obecnie jako profesor w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych.
Współtwórca polskiego rynku instrumentów pochodnych. Aktywny na rynku finansowym od 1996 roku – w Polskim Banku Rozwoju jako analityk rynku, dealer walutowy i autor pierwszej złotowej transakcji opcyjnej zawartej na rynku międzybankowym, następnie w BRE Banku, wpierw jako animator rynku opcji walutowych a później jako wicedyrektor Departamentu Rynków Finansowych. W latach 2001–2008 w Banku BPH jako zarządzający portfelem handlowym na rynku nieregulowanym i w końcu jako dyrektor Obszaru Rynków i Instytucji Finansowych. Współautor sukcesów Banku BPH na rynku hurtowym (m.in. zdobycie I miejsca w konkursie na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych) oraz detalicznym (dominująca pozycja w obrotach na rynku strukturyzowanych produktów inwestycyjnych). W latach 2009–2012 dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w PKO Banku Polskim oraz doradca Prezesa Zarządu prowadzący projekty wdrożeniowe w zakresie produktów skarbowych.
Od 2012 r. współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy organizacji i prowadzeniu Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego.
Członek Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, współautor polskiej wersji Międzynarodowego Kodeksu Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych. Autor książki „Rynek opcji walutowych w Polsce” (2002) i publikacji naukowych w pismach ekonomicznych.

dr Agnieszka K. Nowak – absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowy
prof. Barbary Gruszki (2002). Już w czasie studiów podjęła pracę w Szkole Głównej Handlowej, w Katedrze Bankowości jako asystent – stażysta. W latach 1995–2006 – pracownik Katedry Bankowości, w latach 2007– 2013 – adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, od maja 2013 r. – w Katedrze Finansów.  Łączy teorię z praktyką. Odbyła liczne szkolenia i staże, zarówno polskie jak i zagraniczne. Od 1994 r. pracuje w instytucjach finansowych, (jako ekspert ds. ryzyka finansowego) oraz członek rady nadzorczej biura maklerskiego. Współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości. Autorka publikacji z zakresu: rachunku efektywności, kontrolingu, ryzyka w instytucjach finansowych oraz edukacji i świadomości finansowej.

dr Karol Przanowski - adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Łódzkiego i doktor fizyki teoretycznej.
Naukowo zajmuje się teoretyczną stroną Credit Scoring. Posiada duże doświadczenie w analizowaniu portfela Consumer Finance i tworzeniu symulatorów danych odzwierciedlających procesy tego portfela. Jest ekspertem z Sytemu SAS, zaawansowanego programowania i analiz statystycznych. Jest autorem wielu własnych programów SAS 4GL do budowy modeli kart skoringowych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Business Analytics. Prowadzi jedyne w swoim rodzaju zajęcia z „Credit Scoring i Makroprogramowania w SAS”. Autor książki „Credit Scoring w erze Big Data” (OW SGH). Odpowiedzialny w dużych bankach grup kapitałowych za budowanie, wdrażanie i monitoring modeli predykcyjnych, modeli IFRS9 i IRB, tworzenie zautomatyzowanych procesów CRM, zarządzanie kampaniami i ofertami, tworzenie automatycznych procesów budżetowania i planowania.
 

Wykładowcy spoza SGH:

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w kadencji 2016-2020. Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych, poświęconych w przeważającej mierze problematyce upadłości przedsiębiorstw, w tym m.in. książek: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne (Wyd. UG, 2015), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (ODDK, 2007), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r. (Assemby, 2009), Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (ODDK, 2009). Autor cyklicznych publikacji sprawozdawczych z serii: Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce, wydawanych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców i Centrum Finansowe Banku BPS S.A. (2010-2015). Uczestnik projektów badawczych m.in. w ramach współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Związkiem Banków Polskich. W 2010 r. wyróżniony prestiżową Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla młodych naukowców w kategorii nauk humanistycznych za: badania nad prognozowaniem oraz wielowymiarową analizą upadłości przedsiębiorstw.

dr Adam Drozdowski, CFA, CIIA - zarządzający Funduszami InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2013 r. obronił pracę doktorską dotyczącą inwestycji na rynku amerykańskim. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Od 2015 r. prowadzi autorskie fundusze inwestycyjne inwestujące na rynku amerykańskim pod marką InValue Multi-Asset: InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ oraz InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ. Pracował w globalnych firmach zarządzania aktywami takich jak Legg Mason, AXA, Pioneer oraz największej polskiej firmie zarządzania aktywami PZU Asset Management. Wielokrotnie nagradzany za wyniki zarządzanych funduszy przez Forbes, Gazetę Giełdy Parkiet oraz Puls Biznesu. Posiada certyfikaty międzynarodowe CFA i CIIA oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 90 i maklera papierów wartościowych nr 760. Przez 9 lat był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KNF.

dr Monika Jezierska - jest Associate Partnerem w Ernst & Young w dziale Doradztwa Biznesowego. Posiada 14-letnie w świadczeniu usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym oraz doradztwa regulacyjnego. Specjalizuje się w określaniu założeń, definicji strategii zarządzania ryzykiem finansowym, budowie metodyk oceny ryzyka, wdrażaniu zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem, transformacji funkcji ryzyka, optymalizacji procesów kredytowych. Prowadziła projekty doradcze dla wiodących i polskich instytucji bankowych w Polsce, Rosji, na Ukrainie, na Węgrzech, w krajach bałtyckich.
Absolwentka SGH na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne (ukończone z wyróżnieniem). Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jest również absolwentką prestiżowego Advanced Management Programme na IESE Business School University of Navarra oraz Leadership Masterclass w ICAN Institute. Posiada certyfikaty międzynarodowego biegłego rewidenta - ACCA oraz certyfikowanego kierownika projektów -  PMP. Aktywnie wspiera budowanie różnorodności w biznesie aktywnie działając w Fundacji Liderek Biznesu. Uznany pregent i wykładowca, w tym wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych.

dr Marzanna Lament – pracownik Katedry Finansów i Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w szczególności dotyczące zakładów ubezpieczeń. Łączy teorię z praktyką. Jestem członkiem Kapituły konkursu Gazety Bankowej pt. Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa oraz członkiem rady nadzorczej. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej dla pracowników firm ubezpieczeniowych, a także jest wykładowcą na studiach podyplomowych. Prowadziła wykłady dla studentów Universidade Da Beira Interior w Covilhia (Portugalia), Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Alexander Technological Educational Institute w Thessaloniki (Grecja) oraz Technological Educational Institution w Epirus (Grecja). Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń, w tym 12 pozycji książkowych napisanych samodzielnie lub we współautorstwie. Główne zainteresowania badawcze obejmują: system informacyjny rachunkowości zakładów ubezpieczeń, wypłacalność zakładów ubezpieczeń społeczne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, raportowanie informacji niefinansowych

Konrad Giers – posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym. Obecnie ekspert w Banku Raiffeisen, gdzie jest zaangażowany we wdrożenie standardu MSSF9, walidację modeli ryzyka oraz zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem modeli. Poprzednio kilka lat pracował na stanowisku eksperta w banku BPH, gdzie zajmował się walidacją modeli ryzyka oraz tworzeniem metodyk walidacji modeli. Uczestniczył w projekcie wdrożenia rekomendacji W. Opiniował również nowe rozwiązania z zakresu pomiaru ryzyka. Wcześniej w trakcie kilkuletniej pracy w banku BGŻ BNP Paribas na stanowisku głównego specjalisty zdobywał doświadczenie w budowie i implementacji modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej, płynności oraz wycen instrumentów pochodnych. Brał także udział we wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego zarządzanie ryzykiem.
Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej. Dyplom magistra uzyskał na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej na kierunku matematyka finansowa.

Patryk Lorenz –  Doświadczony bankowiec związany z branżą od 2008 roku, najpierw jako pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach którego przeprowadzał inspekcje w bankach w obszarze adekwatności kapitałowej, w tym walidacje metod zaawansowanych. Obecnie dyrektor obszaru strategii kapitałowej w jednym z banków komercyjnych, w ramach którego odpowiada za zarządzanie kapitałem oraz adekwatność kapitałową. Prowadził projekty związane z optymalizacją kapitałową, tworzeniem modeli kapitału ekonomicznego, wdrażaniem kapitałowych zmian regulacyjnych oraz tworzeniem i implementacją kapitałowych instrumentów portfelowych, w tym sekurytyzacji. Prowadził wiele szkoleń zewnętrznych z zakresu regulacji kapitałowych (bazylejskich oraz europejskich) dla sektora bankowego oraz instytucji nadzorczych w Polsce. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dominik Olech –  absolwent SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doświadczony ekspert w zakresie zarządzania portfelem bankowym oraz związanymi z nim ryzykami. Przez blisko 10 lat doświadczenia w obrębie zarządzania aktywami i pasywami zbierał jako pracownik wiodących banków w Polsce, a także jako doradca wspierający globalne instytucje bankowe. Specjalizuje się zagadnieniach dotyczących wyceny instrumentów finansowych, optymalizacji struktury bilansu, wdrażaniu narzędzi IT dla obszaru ryzyka oraz ALM, a także regulacji bankowych dotyczących zarządzania aktywami i pasywami.
 
Jacek Ostas – specjalista w dziedzinie instrumentów pochodnych z 20-letnim doświadczeniem zawodowym na rynkach finansowych. Obecnie doradca zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Poprzednio przez 12 lat związany z obszarem skarbu Banku BPH S.A., gdzie pełnił funkcje od dealera korporacyjnego, poprzez managera ds. nowych produktów skarbowych, do dyrektora odpowiedzialnego za tworzenie i zarządzanie portfelem strukturyzowanych produktów inwestycyjnych. Wcześniej pracował m. in. w bankach Societe Generale oraz Deutsche Bank jako dealer instrumentów pochodnych kursu walutowego, stopy procentowej oraz ryzyka kredytowego. Prowadził również liczne szkolenia z zakresu rynków i instrumentów finansowych.

Maciej Piołunowicz - od 11 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Doprowadził do przekształcenia Departamentu w nowoczesną jednostkę bazującą na ryzyku. Wcześniej pracował m.in. w BZ WBK oraz NBP, również w audycie wewnętrznym. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, odpowiedzialnym między innymi za kwestie współpracy międzynarodowej.
Był wykładowcą lub prezenterem podczas szeregu szkoleń i konferencji za granicą, w tym m. in. w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech, a także podczas wielu konferencji w Polsce. Jest również autorem szeregu publikacji z dziedziny audytu wewnętrznego, między innymi w Gazecie Bankowej, Banku i Kredycie, kwartalniku Corporate Governance i miesięczniku Bank, a także raportu o audycie wewnętrznym wydanego przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. Posiada certyfikat CIA.

Magdalena Skwarzec – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, od prawie 20 lat związana z sektorem finansowym. Karierę zawodową rozpoczynała w doradztwie, pracując dla Accenture, Ernst&Young oraz Deloitte, gdzie począwszy od stanowiska konsultanta do starszego managera realizowała projekty doradcze dla instytucji finansowych w Polsce. Jej obszarem specjalizacji były projekty dotyczące zarzadzania ryzykiem kredytowym (ocena ryzyka kredytowego, proces kalkulacji odpisów), kapitałem, ryzykiem finansowym oraz wdrożenia systemów IT w obszarze ryzyka i finansów. Od 2009 roku pracowała dla instytucji finansowych (PKO BP, BOŚ Bank, Idea Bank), w których to począwszy od stanowiska Dyrektora do poziomu Członka Zarządu sprawowała nadzór nad ryzykiem kredytowym, finansowym, windykacją i zarzadzaniem kapitałem. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim, posiada certyfikat Prince2 Registered Practitioner.