Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych : Korzyści
Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
 • analityk ryzyka 
 • analityk bankowy
 • inspektor bankowy/kredytowy
 • analityk usług finansowych
 • analityk instytucji finansowych 
 • audytor wewnętrzny
 

 Korzyści dla studenta

 
Po zrealizowaniu Studiów Absolwent:
 1. potrafi identyfikować czynniki i źródła ryzyka,
 2. potrafi właściwie interpretować i wyjaśniać przyczyny negatywnych skutków realizacji ryzyka,
 3. sprawnie posługuje się regulacjami prawnymi do właściwego kształtowania procesów w ramach zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej,
 4. potrafi wykorzystywać różnorodne źródła danych do oceny ryzyka, w tym dane z wywiadowni gospodarczych,
 5. potrafi właściwie wykorzystywać narzędzia informatyczne do modelowania ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego oraz szacowania rezerw ubezpieczeniowych,
 6. potrafi monitorować poszczególne rodzaje ryzyka,
 7. potrafi budować i walidować  modele scoringowe i ratingowe, w tym wyliczać PD i LGD,
 8. potrafi modelować VaR dla ryzyka rynkowego,
 9. potrafi stosować różne podejścia do oceny ryzyka operacyjnego,
 10. potrafi oceniać zawartość sprawozdań finansowych pod kątem oceny ryzyka,
 11. potrafi porównać i ocenić przydatność poszczególnych metod oceny ryzyka w danej instytucji,
 12. posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do tworzenia procedur zarządzani ryzykiem i oceny adekwatności kapitałowej, poszerzoną o krytyczną analizę stanu bieżącego w swojej instytucji,
 13. potrafi prognozować i właściwie oceniać złożone zagadnienia z zakresu ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego i ubezpieczeniowego
 14. potrafi projektować zasady  i procedury funkcjonowania skutecznego audytu wewnętrznego
 15. potrafi wskazać zależności pomiędzy efektywnością a ryzykiem podejmowanym przez instytucję finansową
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
Absolwent studiów
 • wykazuje umiejętność w zakresie usprawniania procesu zarządzania ryzykiem,
 • wykazuje umiejętność komunikowania się ze specjalistami z innych działów w instytucji finansowej na płaszczyźnie zarządzania ryzykiem,
 • wykazuje umiejętność postrzegania i oceny procesów zachodzących w instytucji finansowej przez pryzmat ryzyka operacyjnego,
 • potrafi pracować w zespole powołanym do monitorowania ryzyka,
 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć na Studiach.