Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw : Program
Podyplomowe Studia Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
 1. Teorie przedsiębiorstw – prof. R. Sobiecki
 2. Prawne procedury naprawy i upadłości firm – dr S. Morawska, mgr A. Czapracka
 3. Teorie ekonomii instytu-cjonalnej i interwencjonizmu państwowego. Bankructwa a druga szansa – prof. E. Mączyńska
 4. Nowe ryzyka w przedsiębiorstwach – prof. S. Kasiewicz
 5. System regulacji przedsiębiorstw w Polsce – prof. W. Szpringer
 6. Założenia nowej ustawy prawo naprawcze i upadłości – sędzia J. Błoch
 7. Prawne zabezpieczenie wierzytelności – dr S. Morawska, dr hab. K. Kreczmańska-Gigol
 8. Czynniki kryzysu w przedsiębiorstwach w świetle badań – prof. P. Masiukiewicz
 9. Źródła finansowania przedsiębiorstw w kryzysie – dr P. Dec, dr P. Staszkiewicz
 10. Ryzyko płynności. Zatory płatnicze w Polsce i UE – prof. P. Masiukiewicz
 11. Systemy informacji gospodarczej w praktyce – mgr M. Hildebrand
 12. Rynek obrotu nieruchomościami przedsiębiorstw w praktyce – prof. G. Główka
 13. Kryzys przedsiębiorstwa a tarcze podatkowe – dr A. Werner
 14. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – dr Z. Krysiak
 15. Analiza kosztów przedsiębiorstwa – dr P. Dec
 16. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem – prof. J. Grzywacz, dr hab. J. Pietrewicz
 17. Rola banków w restrukturyzacji firm w praktyce – mgr W. Żółtkowski
 18. Podatki antykryzysowe – prof. P. Masiukiewicz
 19. Uprawnienia KNF wobec spółek notowanych na giełdzie, będących w kryzysie – dr P. Staszkiewicz
 20. Upadłość konsumencka – prof. W. Szpringer
 21. Instrumenty restrukturyzacji zadłużenia – dr K. Kreczmańska-Gigol
 22. Fuzje i przejęcia w kryzysie – dr J. Kupich
 23. Stres-testy w przedsiębiorstwach – dr P. Dec
 24. Marketing w warunkach kryzysowych. Komunikacja w kryzysie – aspekty praktyczne – prof. K. Majchrzak
 25. Wycena przedsiębiorstwa w kryzysie. Wycena wartości klientów w praktyce – prof. P. Masiukiewicz
 26. Sprzedaż majątku w procesie restrukturyzacji i naprawy – aspekty praktyczne – mgr R. Pietrzak, Krajowa Izba Syndyków
 27. Rola izb gospodarczych i zrzeszeń w restrukturyzacji i naprawie przedsiębiorstw w praktyce – mgr W. Piórek ,WIP
 28. Funkcje syndyków, likwidatorów i zarządców a układ i naprawa firm – Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów, Warszawa
 29. Proces tworzenia programu naprawczego – prof. P. Masiukiewicz
 30. Systemy wczesnego ostrzegania o bankructwie – dr P. Dec
 31. Seminarium dyplomowe – prof. P. Masiukiewicz