Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce : Korzyści
Podyplomowe Studia Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
 

 Korzyści dla studenta

 

​Absolwent Studiów:

  1. Posiada umiejętność wielopłaszczyznowego postrzegania zjawisk kształtujących podstawy i uwarunkowania eksploatacji kosmosu.
  2. Potrafi prawidłowo interpretować treści regulacji dotyczących sektora kosmicznego.
  3. Posługuje się narzędziami z zakresu oceny projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści (w tym wyceny efektów zewnętrznych) i analizy wielokryterialnej. 
  4. Potrafi interpretować zależności pomiędzy procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i możliwością ich wykorzystania w kosmosie.
  5. Zidentyfikować problemy i wyzwania o charakterze gospodarczym, społecznym i etycznym wynikające z komercyjnej eksploatacji kosmosu.
  6. Umie wykorzystać techniki negocjacji.
  7. Potrafi zastosować nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi i czasem. 
  8. Umie wskazać na nowe zastosowania technologii kosmicznych w służbie społeczeństwa, ekologii i gospodarki.
  9. Potrafi zarządzać projektami z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
  10. Wykazuje się umiejętnością dopasowania adekwatnych rozwiązań z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu do zdiagnozowanych problemów w sektorze kosmicznym.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Pozyskanie absolwenta Studiów daje możliwości nowoczesnego zarządzania w firmie, umiejętnego pozyskiwania środków na rozwój, realizacji zadań projektowych, swobodnego poruszania się w regulacjach dotyczących sektora kosmicznego.