Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
studia podyplomowe Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa : Program
studia podyplomowe „Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Program zajęć obejmuje 200 godzin dydaktycznych (12 sesji sobotnio-niedzielnych po 8–9 godzin wykładowych dziennie) oraz sesję egzaminacyjną i uroczyste zakończenie (15 zjazd).

 1. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW A ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ 40 godz. 15 pkt. ECTS
  • Istota zarządzania płynnością finansową
  • Ocena poziomu płynności finansowej
  • Rachunek przepływów pieniężnych (ex post)
  • Przepływy pieniężne inwestycyjne (ex ante)
  • Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością
  • Analiza ryzyka partnera biznesowego
  • Obciążenia fiskalne przedsiębiorstwa
  • Planowanie i budżetowanie
  • Leasing
 2. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 10 godz. 4 pkt. ECTS
  • Istota ryzyka
  • Rodzaje ryzyka
  • Ryzyko a płynność finansowa przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Instrumenty ograniczania ryzyka
 3. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO 20 godz. 7,5 pkt. ECTS
  • Kapitał obrotowy netto
  • Zarządzanie należnościami
  • Zarządzanie zapasami
  • Zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Zarządzanie krótkoterminowymi zobowiązaniami
  • Zintegrowany system zarządzania kredytem kupieckim
 4. WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM, OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI, POZYSKIWANIE POZABANKOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 35 godz. 13 pkt. ECTS
  • Operacje bankowe
  • Kredyty i gwarancje
  • Rozliczenia pieniężne krajowe i zagraniczne
  • Przelew wierzytelności
  • Faktoring
  • Forfaiting
  • Sekurytyzacja aktywów
  • Cash pooling
  • Fundusze podwyższonego ryzyka
  • Pozyskiwanie finansowania z giełdy
 5. PRAWNE ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI 15 godz. 6 pkt. ECTS
  • Weksel in blanco
  • Poręczenie
  • Gwarancja
  • Cesja wierzytelności
  • Zastaw
  • Przewłaszczenie
  • Hipoteka
  • Dochodzenie należności z zabezpieczeń
 6. ROLA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ 8 godz. 3 pkt. ECTS
  • Znaczenie informacji
  • Źródła informacji
  • Podmioty na rynku informacji
  • Oferta biur informacji
 7. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 14 godz. 5 pkt. ECTS
  • Zagadnienia wstępne
  • Windykacja wewnętrzna
  • Windykacja zewnętrzna
  • Narzędzia windykacji
  • Windykacja sądowa
  • Czynności operacyjne
  • Układanie ścieżek windykacji
  • Znaczenie firm windykacyjnych w odzyskiwanie należności przez przedsiębiorstwa
  • Wywieranie wpływu na dłużnika
  • Komunikacja w procesie windykacji
  • Negocjacje
 8. ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 18 godz. 7 pkt. ECTS
  • Formy wykonywania działalności gospodarczej – skutki wyboru
  • Wolność gospodarowania i jej ograniczenia
  • Zdolność upadłościowa podmiotów
  • Konsorcjum i inne umowy o współpracy
  • Postępowanie ugodowe i naprawcze. Negocjacje w tym zakresie
  • Likwidacja i upadłość, podobieństwa i różnice
  • Sytuacja prawna kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, leasingobiorcy, faktoranta
 9. WYKORZYSTANIE RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 20 godz. 7,5 pkt. ECTS
  • Znaczenie rejestrowania dokonań przedsiębiorstwa w ocenie jego potencjału gospodarczego
  • Zasada memoriałowa, a zasada kasowa w rejestrowaniu dokonań przedsiębiorstwa
  • Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wspomagających decyzje interesariuszy
  • Znaczenie polityki bilansowej i polityki rachunkowości w ocenie dokonań przedsiębiorstwa
  • Atrybut płynności aktywów w i ich uporządkowanie w kontekście wymagalności zobowiązań
  • Wynikowe i kapitałowe aspekty wyceny bilansowej aktywów i jej znaczenie w ocenie płynności aktywów
  • Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie dokonań przedsiębiorstwa
  • Znaczenie prognostyczne rachunku przepływów pieniężnych w zakresie oceny zdolności płatniczej i sposobów finansowania działalności
  • Analiza sprawozdań finansowych
 10. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 10 godz. 4 pkt. ECTS
  • Wstęp do ubezpieczeń finansowych
  • Gwarancje ubezpieczeniowe
  • Ubezpieczenia transakcji kredytowych
  • Ubezpieczenie kredytu eksportowego
  • Ubezpieczenia finansowe a ubezpieczenia oc kontraktowego
  • Podstawowe cechy ubezpieczeń finansowych
  • Ubezpieczenia finansowe za granicą
 11. KONSULTACJE ZWIĄZANE Z PRACĄ KOŃCOWĄ 10 godz. 3 pkt. ECTS

                                                                            RAZEM 200 godz. 75 pkt. ECTS