Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów odbywa się poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH
 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.


Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie DOD.


 

 czesne

 
Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, I rata w wysokości 3500 zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata w wysokości 2500 zł płatna w ciągu 10 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

W ramach czesnego słuchacze otrzymują materiały do studiowania oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Czesne obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

(w tytule wpłaty: nazwisko i imię, nazwa studiów, w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio I lub II rata)
 

 Warunki ukończenia

 
 Warunkiem zaliczenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Kapitałem Ludzkim jest:
  • uczestnictwo w zajęciach,
  • zaliczenie testu wiedzy,
  • przygotowanie i zaprezentowanie pracy projektowej.
Praca projektowa to opracowanie projektu konkretnego narzędzia, procesu lub standardu z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w firmie lub organizacji przygotowane jako prezentacja multimedialna. Projekty mogą być opracowane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych. Obrona pracy (prezentacja projektu) ma charakter publiczny, z możliwością zadawania pytań przez członków Komisji Egzaminacyjnej oraz uczestników Studiów.