Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa : Program
Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

​Zakres tematyczny studiów obejmuje:

  • problematykę podejmowania decyzji finansowych w firmie w tym ocenę jej sytuacji finansowej i majątkowej,
  • współpracę z bankiem,  
  • ocenę zdolności kredytowej firmy,  
  • zagadnienia finansowania transakcji z zagranicą,  
  • możliwości korzystania z instrumentów rynku kapitałowego,  
  • restrukturyzację finansową przedsiębiorstwa,  
  • źródła kapitałów firmy,  
  • ocenę projektów inwestycyjnych,  
  • metody wyceny przedsiębiorstw.

Program studiów:

 

Lp.

Bloki tematyczne i tytuły zajęć

Rodzaj zajęć

Liczba godzin zajęć

Stopień naukowy (tytuł), imię i nazwisko prowadzącego zajęcia

Miejsce pracy

prowadzącego zajęcia

 

Optymalne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie

blok tematycz.

30

 

 

1

System wczesnego ostrzegania

wykład/

ćwiczenia

16

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

pracownik emerytowany, KNoP, SGH

2

Rynek obligacji Catalyst

wykład/

ćwiczenia

8

Dr Kamil Gemra

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH

3

Motywowanie w kontekście optymalizacji wydatków

wykład/

ćwiczenia

6

Mgr Kamila Grzesiak

doktorant SGH

 

Pozostałe zajęcia

 

130

 

 

4

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

wykład

14

Prof. dr hab. Urszula Malinowska

Dr hab. Paweł Dec

pracownik emerytowany, KNoP, SGH

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH

5

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

wykład

12

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH

6

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

wykład

12

Dr Ewa Jagodzińska-Komar

spoza SGH

7

Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa

wykład

12

Prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek

Instytut Zarządzania, KZiF, SGH

8

Wykorzystanie leasingu w zarządzaniu płynnością

wykład

4

Prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Instytut Finansów, KZiF, SGH

9

Wykorzystanie faktoringu w zarządzaniu płynnością

wykład

4

Prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Instytut Finansów, KZiF, SGH

10

Ryzyko działalności przedsiębiorstwa

wykład

12

Dr Renata Pajewska-Kwaśny

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych, KZiF, SGH

11

Alokacja wolnych środków przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

wykład

10

Dr Mariusz Lipski

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH

12

Metody zarządzania płynnością

wykład

8

Prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Instytut Finansów, KZiF, SGH

13

Ocena projektów inwestycyjnych

wykład/

ćwiczenia

20

Prof. dr hab.  Waldemar Rogowski

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH

14

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa

wykład

4

Dr Hanna Sokół

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH

ćwiczenia

10

15

Metody wyceny przedsiębiorstw

wykład

8

Prof. Zbigniew Krysiak

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH

Razem zajęć

 

160

 

 

16

Seminarium dyplomowe

 

10

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH

Razem

 

170