Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa : Korzyści
Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
 

 Korzyści dla słuchacza

 

​Słuchacz Podyplomowych Studiach Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa uzyskuje korzyści na różnych płaszczyznach.

Po pierwsze, są to wymierne wymienione efekty kształcenia.

Absolwent...

 • zna kontekst historyczny zjawisk finansowych
 • potrafi ocenić uwarunkowania zewnętrzne podejmowania optymalnych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
 • zna modele wczesnego ostrzegania 
 • zna podstawowe metody prognozowania ekonometrycznego
 • zna zastosowanie podstawowe metody prognozowania ekonometrycznego do prognozowania zmiennych o szczególnym znaczeniu dla optymalizacji zarzadzania przedsiębiorstwem, czyli produkcji, sprzedaży i zysku
 • zna optymalne decyzje finansowe stosowane w zakładach ubezpieczeń społecznych
 • zna klasyczne instrumenty finansowe
 • zna istotę, przedmiot i cel analizy finansowo-ekonomicznej
 • zna zadania, funkcje oraz rolę analizy ekonomiczno-finansowej
 • zna sprawozdawczość finansową jako podstawowe źródło informacji w systemie oceny działalności przedsiębiorstwa w tym bilans, rachunek zysków i strat i inne elementy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
 • zna metody wskaźnikowe – instrument oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa tj. ocena sprawności działania przedsiębiorstwa, badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, analizę rentowności przedsiębiorstwa, analizę poziomu zadłużenia i obsługi długu
 • umie przeprowadzić wstępną analizę bilansu oraz rachunku zysków i strat, analizę pionową bilansu przedsiębiorstwa
 • umie dokonać oceny struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa
 • umie wykonać wstępną analizę rachunku zysków i strat
 • umie dokonać oceny wskaźnikowej sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
 • umie dokonać oceny rentowności przedsiębiorstwa
 • umie dokonać oceny sprawności działania przedsiębiorstwa
 • umie przeprowadzić analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • potrafi określić znaczenie banku dla przedsiębiorstwa
 • potrafi dokonać wyboru banku przy wykorzystaniu kryteriów mierzalnych
 • zna zasady posiadania rachunku bieżącego
 • zna współpracę w zakresie operacji rozliczeniowych przeprowadzanych za pośrednictwem banku
 • zna zagraniczne operacje rozliczeniowe
 • zna lokaty pieniężne przedsiębiorstw
 • zna współpracę w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • zna istotę, rodzaje gwarancji bankowych a także podstawowe kryteria oceny wniosku o gwarancję
 • umie dokonać ceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • potrafi wskazać zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa
 • wie jak wykorzystać leasing w zarządzaniu płynnością
 • wie jak wykorzystać factoring w zarządzaniu płynnością
 • zna specyfika produktu finansowego
 • zna klasyfikacja ubezpieczeń
 • zna produkty ubezpieczeniowe
 • zna wpływ podatków na popularność produktów finansowych
 • wie jak alokować wolne środki przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
 • zna metody zarządzania płynnością
 • potrafi dokonać oceny projektów inwestycyjnych
 • potrafi wyznacz prosty okres zwrotu inwestycji
 • potrafi zidentyfikować problem przedsiębiorstwa: ocenić sytuację ekonomiczno-finansową; pozycję rynkową, konkurencję; stan technologii, logistyki; identyfikację zagrożeń
 • potrafi dokonać wyboru metody poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • potrafi opracować program naprawczy (restrukturyzację)
 • potrafi ocenić stan zagrożenia upadłością
 • zna metody wyceny przedsiębiorstw

Po drugie, jest to możliwość wydania swojej pracy w recenzowanej publikacji w renomowanym wydawnictwie uczelnianym, czyli w Oficynie Wydawniczej SGH.

Po trzecie, służymy pomocą i radą w kontynuowaniu kształcenia na studiach doktoranckich.

Po czwarte, nie można zapominać o jakże istotnym walorze towarzyskim – zawarte na naszych studiach znajomości trwają jeszcze długo po ukończeniu studiów.

 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa są doskonałymi kandydatami do objęcia stanowisk kierowniczych, jak i każdego szczebla w administracyjnych strukturach zarówno banków, jak i urzędów centralnych oraz samorządowych a także biznesu prywatnego. Obecnie pracodawcy zwiększają swoje wymagania wobec kadry menedżerskiej, oczekując od kandydata cech „miękkich” i „twardych”. Poza przekazywaną wiedzą na wykładach i ćwiczeniach, po uczestniczeniu w których absolwenci mają wiedzę, o której szczegółowo piszemy w „korzyściach dla słuchacza”, PSZFP wyzwala wśród uczestników studiów te cechy i uczy komunikatywności, myślenia strategicznego, dokonywania analiz, odporności na stres, umiejętności zarządzania ludźmi, zdolności organizacyjnych. Absolwent ma wiedzę o zarządzaniu i administracji, a przede wszystkim ma umiejętności zarządzania budżetem.
Ponadto absolwent PSZFP nie kończy współpracy z SGH na odebraniu dyplomu ukończenia studiów – gwarantujemy współpracę owocującą dalszym dokształcaniem i spotkaniami.