Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Zajęcia (wykłady, seminaria, warsztaty) będą prowadzone przez wykładowców z SGH oraz ekspertów m.in. z firm Accetnure, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, PWC, The Royal Bank of Scotland,  ComCERT, KGHM, BTC, Orange, Interia, RBS oraz wybranych specjalistów z banków, przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej i sektora publicznego. Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, audytu wewnętrznego, zarządzania obszarem IT, bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania projektami.


Joanna Bil, audytor wiodący ISO 22301 – System Zarządzania Ciągłością Działania
  • Ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemu ciągłości działania w różnych branżach tj. telekomunikacyjnej, sprzedażowej i bankowości
  • Kompleksowe przygotowanie firmy do certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 22301 – ciągłość działania w zakresie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
  • Udział w ćwiczeniach Cyber-Exe dla branży telekomunikacyjnej zorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
  • Audytor wiodący normy ISO 22301 Zabezpieczenie społeczne – system zarządzania ciągłością działania – Wymagania
  • Audytor wewnętrzny ISO27001 Bezpieczeństwo Informacji
  • Koordynator audytów opartych o wymagania ISO 22301, 27001 oraz COBiT, realizacja szerokiego zakresu audytów wewnętrznych w tym międzynarodowych, współpraca z zewnętrznymi firmami audytorskimi.
mec. Roman Bieda - radca prawny i rzecznik patentowy, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (UW). Doktorant w INP PAN. Od ponad 10 lat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Ekspert w zakresie prawa autorskiego, danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Zajmuje się także negocjowaniem umów IT oraz umów licencyjnych. Patron merytoryczny oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty związane z prawem IT/IP na szeregu uczelniach wyższych.

Karol Chwastowski - przedsiębiorca, konsultant ds. strategii i zarządzania ryzykiem w Accenture Security. Posiada 7 letnie doświadczenie w branży doradczej. Specjalizuje się w projektowaniu usług B2B i koordynowaniu programów z zakresu bezpieczeństwa informacji. Autor artykułów na temat zarządzania, prelegent na największych w Polsce konferencjach o tematyce bezpieczeństwa informacji i obronności. Absolwent wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Strategicznego Wywiadu Gospodarczego na Akademii Leona Koźmińskiego.

dr Bartosz Grucza – pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Ma za sobą kilkadziesiąt zrealizowanych projektów IT w trudnych środowiskach interesariuszy. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

Jacek Grymuza - ponad 10 lat doświadczenia w bezpieczeństwie IT, głównie w tematach związanych z Security Operations Center oraz obsługą incydentów bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje:
  • Absolwent: Politechnika Lubelska, WWSI, SGH
  • Prezes (ISC)2 Poland Chapter
  • Security Expert w firmie Wisenet
  • Prelegent na wielu konferencjach bezpieczeństwa: Confidence, Security Bsides, Security Case Study,...
Maciej Kaczyński, BTC Sp. z o.o. - konsultant, wykładowca, trener.
Specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą IT, zarządzaniu oprogramowaniem (licencjami) oraz bezpieczeństwem danych (w szczególności systemy klasy DLP). Projektant zaawansowanych aplikacji/usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki, autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin.
Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Nowoczesną Firmą SA, Akademią BTC.
Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych współpracując z uczelniami Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW), Uczelnią Techniczno-Handlową w Warszawie, Krakowską Akademią w Krakowie.
Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.”

Michał Kurek - partner, KPMG, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa, kieruje zespołem ekspertów stanowiącym regionalne centrum kompetencyjne KPMG w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada bogate, przeszło 15-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze cyberbezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów równoległych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej. Pracował jako programista sieciowy w firmie Alcatel (obecnie Nokia), wdrażał rozwiązania internetowe w Banku Handlowym. Lider polskiego oddziału OWASP oraz aktywny członek organizacji ISSA i ISACA. Dodatkowo pełni rolę mentora SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Zdobył m.in. następujące certyfikaty: CISM, CISSP, GICSP, CISA, LPT, CEH, GWAPT, CRISC, CCSP, CCSA, GSSP JAVA, ECSA, PMP, CIA, GAWN, CCNA.

Dariusz Laskowski - absolwent Instytutu Informatyki Politechniki Białostockiej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami IT na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in w Instytucie Automatyzacji Systemów Dowodzenia Wojskowej Akademii Technicznej oraz Centrum Informatyki Kolejnictwa. Od wielu lat pracuje w Biurze Bezpieczeństwa Polkomtel Sp. z o.o., operatora telekomunikacyjnego, świadczącego usługi pod marką Plus. Był członkiem Zarządu ISSA Polska, stowarzyszenia  zajmującego się tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informacyjnych, a także jest członkiem (ISC)2 Poland Chapter.

Agnieszka Polska-Bachurzewska - Politechnika Warszawska - Makrokierunek (Informatyka, Telekomunikacja i Elektronika).
Z szeroko rozumianą branżą IT związana od 8 lat. Jako specjalista prowadziła wiele projektów w dużych organizacjach i korporcjach; kierowała pracami między innymi w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony funkcjonalności sieci i systemów teletechnicznych
i telekomunikacyjnych. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa, audytów i szkoleń. Pomaga organizacjom z każdego sektora w kreowaniu reguły, by wzorowość stała się ich nawykiem. Pomaga zrozumieć firmom, jak mogą poprawić swoją wydajność, ograniczać ryzyko i zrealizować wizję rozwoju firmy. Oferuje wsparcie organizacjom przetwarzającym dane osobowe w odpowiednim doborze zabezpieczeń do zidentyfikowanych ryzyk, związanych z prywatnością. Autorka programów szkoleniowych oraz trener z zakresu m.in. ochrony danych osobowych, informacji jako aktywów, wdrożenia RODO.
Obecnie audytuje systemy zarządzania na zgodność z normami ISO 27001 oraz ISO 20000.
Zdobyte doświadczenie pozwala bardzo praktycznie analizować i omawiać trudne zagadnienia podczas szkoleń i warsztatów. 
• Szkolenia i certyfikacje: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001:2013, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami ISO20000-1:2014, Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Jarosław Sordyl - zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa, Departamentu Teleinformatyki PSE, Szef CERT PSE, członek zarządu European Energy – Information Sharing and Operation Center (EE-ISAC). Wieloletni konsultant w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ekspert Informatyki Śledczej oraz eDiscovery, Lead Auditor Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001, a także Certified Lead Penetration Tester oraz ICS Cybersecurity Specialist. Wykładowca współpracujący na co dzień z instytucjami szkoleniowymi, akademickimi oraz jednostkami naukowymi w zakresie tematów związanych z bezpieczeństwem IT, cyberbezpieczeństwem systemów przemysłowych. Do 2014 roku członek Zarządu Europolu, przedstawiciel Polski na forum Szefów Krajowych Jednostek Europolu, członek grup roboczych Zarządu Europolu ds. IT i korporacyjnych. Produkt Menadżer oraz trener systemów informacyjnych Europolu. Były Szef Krajowej Jednostki Europolu. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości, m.in. w ramach międzynarodowej współpracy organów ścigania. Posiada wiele certyfikatów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym m.in.: CISSO, CDFE, CPTE, CDRE, ISO 27001 – Lead Auditor, ISO 27002 – Lead Implementer, CLPT - Certified Lead Penetration Tester, ISO 37001 Lead Implementer. Równocześnie posiadacz certyfikacji – MCP: Microsoft Certified Profession. Członek stowarzyszeń specjalistów organów ścigania "Computer Forensics – IACIS" oraz członek HTCIA - High Technology Crime Investigation Association.

Łukasz Ślęzak - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa jednego z największych polskich banków. Wcześniej Cybersecurity Transformation Leader w PwC Polska. Specjalizuje się w realizacji projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa i danych osobowych. Posiada doświadczenie w obszarach architektury cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i ciągłością działania oraz opracowywania procesów bezpieczeństwa zarówno dla środowiska IT jak i systemów kontroli przemysłowej. Przed dołączeniem do PwC zdobył doświadczenie pracując w Duńskim Laboratorium Narodowym, European Synchrotron Radiation Facility we Francji oraz Ernst & Young.
Jest autorem licznych artykułów i prezentacji na konferencjach w Polsce i za granicą. Jego prace były prezentowane m.in. na konferencjach: ICALEPCS (Knoxville Convention Center Knoxville, Tennessee) oraz NOBUGS (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley CA), oraz publikowane m.in. w Harvard Business Review.
Prowadził wykłady na wielu uczelniach w Polsce z zakresu bezpieczeństwa IT oraz infrastruktury krytycznej/systemów kontroli.
Posiada certyfikaty: Certified Information Systems Auditor (CISA), SABSA Chartered Security Architect – Foundation Certificate (SCF), Certified SCADA Security Architect (CSSA), Inżynier Bezpieczeństwa ISecMan, CompTIA Security+, TOGAF™ 8 Practitioner, ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, OMG Certified UML Professional, IBM Certified Solution Designer – IBM Rational Unified Process V7.0.

Sylwia Wystub, CISA, ABCP - ukończyła matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe “Bankowość i finanse” organizowane przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Jest doświadczonym specjalistą w audycie systemów informatycznych, ładzie korporacyjnym w IT, bezpieczeństwie informacji, ciągłości biznesu  oraz zarządzaniu ryzykiem. W okresie kilkunastu lat pracy w sektorze bankowym pełniła funkcje kierownicze w IT oraz audycie, między innymi była Dyrektorem Biura Organizacji i Bezpieczeństwa w Getin Banku oraz Dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Gospodarstwa Krajowego.  Aktualnie jest Dyrektorem ds. Bezpieczeństwa w firmie mediowej  Grupa Interia.pl, w okresie od 2014 r. do połowy 2018 r. pełniła dodatkowo funkcję ABI/IOD.  Na Politechnice Warszawskiej w latach 2003 - 2013 r. prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo informacji w środowisku IT”. Była członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ISACA Warszawa,  następnie  prezesem oraz członkiem Zarządu ISACA Katowice. Od 2004 r. jako właściciel firmy AKSIS współpracuje na stałe z wieloma firmami i organizacjami, prowadząc między innymi szkolenia, projekty wdrożeniowe oraz audyty.
Posiada certyfikaty  CISA - od 2001 r., ABCP (Associate Business Continuity Professional), od 2010 r. oraz zdania egzaminów Audytora Wiodącego ISO 27001- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Audytora Wiodącego ISO 22301, System Zarządzania Ciągłością Działania, Audytora ISO 20000 - System Zarządzania Ciągłością Usług, Provisional Assessor  ISO 15504 – Information technology – Process assessment (SPICE). Prowadziła szkolenia dotyczące zarządzania ryzykiem na podstawie normy iSO 31000.

Marcin Ziemczyk - inżynier bezpieczeństwa w firmie Wisenet Sp. z o.o. Zainteresowany bezpieczeństwem IT, testami penetracyjnymi i wszystkim co jest związane z security. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce hackingu. Woli konsole od okienek, w wolnej chwili próbuje bawić się w CTF.