Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Zarządzanie aktywami i pasywami w instytucjach finansowych (ALM) : Wykładowcy
Podyplomowe studia  „Zarządzanie aktywami i pasywami w instytucjach finansowych (ALM)”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Absolwentka SGH (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów SGH. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, oraz edukację finansową.

dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH
Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, OPSG), obecnie członek IRSG przy EIOPA.

dr Dominika Bosek-Rak
Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (praca doktorska pt. Zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w nadzór w spółkach giełdowych). Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w czasie których odbyła m.in. staż badawczy na Uniwersytecie w Mainz (stypendium DAAD) oraz kilkukrotnie realizowała badania naukowe w ramach programu Badań Młodych Naukowców KZIF. Ukończyła studia magisterskie i licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Rachunkowość) oraz program CEMS Master’s in International Management. Uczestniczka programów wymiany studenckiej w Kanadzie (St. Francis Xavier University) oraz w Portugalii (Nova School of Business and Economics). W czasie studiów odbyła szereg praktyk w instytucjach finansowych w Polsce i zagranicą (m.in. w Deutsche Banku we Frankfurcie). Od 2013 roku pracuje w Accenture, w dziale Accenture Research, gdzie zajmuje się przygotowywaniem opracowań dotyczących rynku bankowego, w tym strategii, innowacyjności oraz cyfryzacji tego sektora, a także analizami rynku płatności.

dr Monika Jezierska
Jest Associate Partnerem w Ernst & Young w dziale Doradztwa Biznesowego. Posiada 14-letnie w świadczeniu usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym oraz doradztwa regulacyjnego. Specjalizuje się w określaniu założeń, definicji strategii zarządzania ryzykiem finansowym, budowie metodyk oceny ryzyka, wdrażaniu zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem, transformacji funkcji ryzyka, optymalizacji procesów kredytowych. Prowadziła projekty doradcze dla wiodących i polskich instytucji bankowych w Polsce, Rosji, na Ukrainie, na Węgrzech, w krajach bałtyckich.
Absolwentka SGH na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne (ukończone z wyróżnieniem). Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jest również absolwentką prestiżowego Advanced Management Programme na IESE Business School University of Navarra oraz Leadership Masterclass w ICAN Institute. Posiada certyfikaty międzynarodowego biegłego rewidenta - ACCA oraz certyfikowanego kierownika projektów -  PMP. Aktywnie wspiera budowanie różnorodności w biznesie aktywnie działając w Fundacji Liderek Biznesu. Uznany pregent i wykładowca, w tym wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych.

dr Krzysztof Czerkas
Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. doktor nauk ekonomicznych (SGH). Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr licencji Ministra Sprawiedliwości 932.
Od wielu lat związany z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi, jako członek rad nadzorczych, zarządu i dyrektor. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, sprawozdawczości finansowej i na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (UW, SGH). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Laureat II nagrody w konkursie ”Economicus” na najlepszy poradnik biznesowy zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna (2017 r.).

dr Marzanna Lament
Jest pracownikiem Katedry Finansów i Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w szczególności dotyczące zakładów ubezpieczeń. Łączy teorię z praktyką. Jestem członkiem Kapituły konkursu Gazety Bankowej pt. Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa oraz członkiem rady nadzorczej. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej dla pracowników firm ubezpieczeniowych, a także jest wykładowcą na studiach podyplomowych. Prowadziła wykłady dla studentów Universidade Da Beira Interior w Covilhia (Portugalia), Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Alexander Technological Educational Institute w Thessaloniki (Grecja) oraz Technological Educational Institution w Epirus (Grecja). Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń, w tym 12 pozycji książkowych napisanych samodzielnie lub we współautorstwie. Główne zainteresowania badawcze obejmują: system informacyjny rachunkowości zakładów ubezpieczeń, wypłacalność zakładów ubezpieczeń społeczne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, raportowanie informacji niefinansowych.

dr Maciej Majewski
Jest ekspertem i menedżerem z ponad 40-letnim doświadczeniem w zarządzaniu innowacyjnymi projektami. Wiele zespołów i firm budował od zera. Specjalizuje się w sektorach finansów, usług oraz tzw. wysokich technologii. Jako dyrektor KPMG a potem partner zarządzający w Deloitte kierował lub doradzał dziesiątkom projektów wdrożeniowych, będących podstawą  transformacji cyfrowej firm.
Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu. Przez 25 lat wykonywał funkcję członka zarządu. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych: Domu Maklerskiego  Michael-Strom S.A. oraz Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Oprócz pracy operacyjnej od lat współpracuje jako ekspert i doradca z funduszami inwestycyjnymi. W latach 2014-2016 był ekspertem NCBiR, opiniującym wnioski projektowe przemysłowych zastosowań DLT, IoT, BigData i sztucznej inteligencji. W latach 1981-1997 pracował dla firm technologicznych w Europie Zachodniej i USA.
Jest doktorem fizyki ze specjalnością fizyka kosmiczna.
Pełny i aktualny życiorys dostępny jest na LinkedIn.

dr Grzegorz Sobiecki
Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik i autor programu pierwszych w Polsce Studiów Podyplomowych dot. Blockchaina “Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (2 edycja rozpoczęta w październiku 2019). Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Autor pierwszych w Polsce naukowych publikacji i wystąpień o kryptowalutach oraz alternatywnych systemach wymiany; ponadto w publikacjach i wystąpieniach poruszał tematy dot. m.in. genezy blockchaina, funkcjonowania i zastosowań blockchaina, źródeł wartości kryptoaktywów, CBDC, instytucjalnego ujęcia technologii blockchain, problemów systemu pieniężnego. Promotor pomocniczy jednej z pierwszych w Polsce prac doktorskich dotyczących kryptowalut, opiekun doktorantki z UW. Pracował w Departamencie Finansów i Kontrolingu jednej z dużych spółek energetycznych, odpowiedzialny za analizę ekonomiczno-finansową kontrahentów. Członek strumienia "Blockchain / DLT i cyfrowe waluty" w ramach programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert NCBiR w programie Bridge Alfa i e-Pionier, ekspert PARP w programie Go To Brand. Biegły (ad hoc). Współorganizator kilku konferencji, w tym European Finansce Association – z ramienia SGH czy cyklu debat online dot. qyborów powszechnych z wykorzystaniem rozwiązania opartego na blockchainie.

Mec. Katarzyna Marczyńska
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów”  Uniwersytetu Warszawskiego,  posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie  - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej - Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 roku - radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich oraz wykładowca wyższych uczelni i szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami). Członek kapituły godła: ”Teraz Polska” i  „Solidna Firma” w zakresie etycznego działania w biznesie i przestrzegania praw konsumentów. Laureatka nagrody specjalnej „Alicja 2002” za osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa.

Wojciech Orliński
Absolwent SGH, Wydział Handlu Zagranicznego (1988), ukończył studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu/Europeaische Wirtschafthochschule Berlin (1999) oraz podyplomowych studiów Psychologia w Biznesie na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (2019). W ciągu swojej kariery bankowej pracował w obszarach finansów, zarządzania ryzkiem oraz skarbu/ALM: NBP (1989-91), Bank Handlowy w Warszawie S.A. (1991-1999), gdzie w 1997 r. stworzył pierwszą jednostkę zarządzania ryzykiem rynkowym, BRE Bank SA (2000-01) oraz w Citibank Poland (2002-2010), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym. W okresie 2011-14 w mBanku S.A. odpowiedzialny za tworzenie systemu zarządzania bilansem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji zarządzania ryzkiem płynności i ryzykiem stopy procentowej. Od 2015 roku niezależny trener i konsultant w dziedzinie zarządzania w bankowości, szczególnie w obszarze zarządzania bilansem / ALM oraz integracji funkcji skarbu, ryzyka i finansów w instytucjach finansowych. Prowadził szkolenia dla pracowników indywidualnych banków, KNF, NBP oraz firm informatycznych. Członek Rady Ekspertów Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Patryk Lorenz
Doktorant SGH. Doświadczony bankowiec związany z branżą od 2008 roku, najpierw jako pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach którego przeprowadzał inspekcje w sektorze bankowym w obszarze adekwatności kapitałowej, w tym walidacje metod zaawansowanych. Obecnie dyrektor obszaru strategii kapitałowej w jednym z banków komercyjnych, w ramach którego odpowiada za zarządzanie kapitałem. Specjalizuje się w optymalizacji regulacyjnych wymogów kapitałowych. Prowadził projekty związane z tworzeniem i implementacją kapitałowych instrumentów portfelowych, w tym sekurytyzacji syntetycznej, tworzeniem modeli kapitału ekonomicznego, implementacją regulacji kapitałowych, wdrażaniem procesu ICAAP oraz alokacją kapitału w banku. Prowadził liczne szkolenia zewnętrzne z zakresu regulacji kapitałowych (bazylejskich oraz europejskich) dla sektora bankowego oraz instytucji nadzorczych w Polsce.

Dominik Olech
Absolwent SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doświadczony ekspert w zakresie zarządzania portfelem bankowym oraz związanymi z nim ryzykami. Przez blisko 10 lat doświadczenia w obrębie zarządzania aktywami i pasywami zbierał jako pracownik wiodących banków w Polsce, a także jako doradca wspierający globalne instytucje bankowe. Specjalizuje się zagadnieniach dotyczących wyceny instrumentów finansowych, optymalizacji struktury bilansu, wdrażaniu narzędzi IT dla obszaru ryzyka oraz ALM, a także regulacji bankowych dotyczących zarządzania aktywami i pasywami.