Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości : Program
Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
​Lp. ​Nazwa przedmiotu ​Liczba godzin zajęć ​Liczba punktów ECTS
​ ​BLOK I: PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA ​84 ​27
​1 ​Część ogólna prawa cywilnego ​8 ​3
​2 ​Podstawy prawa rzeczowego ​12 ​4
​3 ​Podstawy prawa zobowiązań ​8 ​3
​4 ​Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego ​4 ​1
​5 ​Podstawy prawa i postępowania administracyjnego ​4 ​1
​6 ​Źródła informacji o nieruchomościach ​10 ​3
​7 ​Gospodarka przestrzenna ​6 ​2
​8 ​Gospodarka nieruchomościami ​12 ​4
​9 ​Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze ​10 ​3
10 ​Gospodarka rolna, leśna i wodna ​4 ​1
11 ​Ochrona danych osobowych ​2 ​1
12 ​Zamówienia publiczne ​4 ​1
​ ​BLOK II: PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZMEJ ​48 ​16
​1 ​Podstawy ekonomii ​6 ​2
​2 ​Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości ​8 ​3
​3 ​Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji ​8 ​3
​4 ​Elementy finansów i bankowości ​6 ​2
​5 ​Podstawy matematyki finansowej ​6 ​2
​6 ​Podstawy statystyki i ekonometrii ​10 ​3
​7 ​Elementy rachunkowości ​4 ​1
​ ​BLOK III: PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ ​30 ​9
1​ ​Podstawy budownictwa ​10 ​3
​2 ​Przegląd technologii w budownictwie ​6 ​2
​3 ​Proces inwestycyjny w budownictwie ​4 ​1
​4 ​Eksploatacja nieruchomości ​6 ​2
​5 ​Podstawy kosztorysowania ​4 ​1
​ ​BLOK IV: RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE ​114 ​36
1​ ​Status prawny rzeczoznawcy majątkowego ​4 ​1
​2 ​Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych ​2 ​1
​3 ​Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ​2 ​1
​4 ​Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości ​4 ​1
​5 ​Wartość nieruchomości, jako podstawa wyceny ​6 ​2
​6 ​Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce ​26 ​8
​7 ​Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych ​10 ​3
​8 ​Wycena nieruchomości zurbanizowanych ​10 ​3
​9 ​Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami ​8 ​3
10 ​Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych ​6 ​2
11 ​Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych ​22 ​7
12 ​Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością ​4 ​1
13 ​Wycena masowa ​2 ​1
14 ​Dokumentacja procesu wyceny ​4 ​1
15 ​Doradztwo na rynku nieruchomości ​4 ​1
​ ​SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN ​10 –​
​ ​RAZEM 286 88​​