Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 

Słuchaczami kierunku mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym - licencjackim lub magisterskim.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest około 40 słuchaczy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie grupy liczącej min. 30 osób.

REKRUTACJA ONLINE

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest około 40 słuchaczy.

Wymagane dokumenty:

Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie DOD.


Uwaga! 
W związku z Zarządzeniem Rektora nr 6 z dnia 2 lutego 2021 zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS.
 

 czesne

 

​Każdy uczestnik otrzyma zestaw książek i materiałów dydaktycznych dostosowanych do struktury i treści programu. Program i materiały studiów dostosowane zostały do wymogów związanych z uzyskaniem uprawnień do nadania licencji z zakresu szacowania nieruchomości.

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: każda w wysokości 3250 zł: I rata płatna w momencie rejestracji, II rata przed rozpoczęciem drugiego semestru w terminach: ed. 31 – 31.10.2021 r., ed. 32 - 31.01.2022 r.).

Czesne obejmuje również koszt zakupu materiałów dydaktycznych, organizacji obron oraz wydania świadectwa ukończenia studiów.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

 

 Warunki ukończenia

 

​Warunki ukończenia studiów:

  1. uzyskanie wpisów z kolejnych zajęć potwierdzających obecność na minimum 80% przewidzianych programem studium zajęć dydaktycznych (akceptowana jest nieobecność na 56 godzinach zajęć),
  2. przygotowanie pracy dyplomowej: cz. I - sporządzenie projektu operatu wyceny nieruchomości, cz. II - sporządzenie aneksu ekonomicznego zawierającego poszerzoną charakterystykę wybranej problematyki ekonomiczno-finansowej i/lub prawnej, związanej z przedmiotem operatu szacunkowego,
  3. zdanie pisemnego testu końcowego (60 pytań wielokrotnego wyboru) i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.