Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Transformacja cyfrowa : Rekrutacja
Podyplomowe studia  Transformacja cyfrowa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
 

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 334
02-513 Warszawa
z dopiskiem: PS Transformacja cyfrowa (numer edycji) – rekrutacja.
 
lub dostarczyć osobiście do Instytutu Finansów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym z sekretarzem studiów, mgr Katarzyną Wasilewską:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 334
02-513 Warszawa
 
Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Wymagane dokumenty:
Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie DOD.

 

 czesne

 
Opłata za całość studiów wynosi 8000,00 zł (możliwość wpłaty w dwóch równych ratach: pierwsza rata w wysokości 4000,00 zł – wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 4000,00 zł – płatna do końca stycznia 2022 r.). Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszty studiowania włączając w to koszt – materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów. Opłata za wydanie świadectwa w języku angielskim to 40 zł.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP) po zarejestrowaniu się na daną edycję Podyplomowych Studiów Transformacja cyfrowa.
 

 Warunki ukończenia

 
Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Transformacja Cyfrowa są:
  • obecność i aktywność na zajęciach
  • zaprezentowanie prezentacji końcowej – efektu pracy grupowej,
  • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
  • złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.