Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia "Technologie i procesy przyszłości" : Korzyści
Podyplomowe studia "Technologie i procesy przyszłości"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
Po ukończeniu studiów masz duże szanse na pracę na następujących stanowiskach:
 • Specjalista z branży IT
 • Analityk big data / Data scientist
 • Specjalista cloud computing
 • IT analityk bizn.,
 • Architekt danych
 • System deisigner
 • Programista
 • Finansista
 • Bankowiec
 • Analityk finansowy
 • Agent ubzpieczeniowy
 • Audytor
 • Specjalista obsługi klienta
 • Specjalista budowania długoterminowych relacji z klientem
 • Specjalista administracji publicznej
 • Specjalista ds. zarządzania projektami
 • Agile Coach
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Menedżer
 • Właściciel i pracownik startupu
 

 Korzyści dla studenta

 
Absolwent studiów w zaawansowanym stopniu zna i rozumie:
 • W zaawansowanym stopniu technologie i procesy przyszłości
 • W pogłębionym stopniu modele, systemy, techniki IT i Business Intelligence (BI)
 • Główne tendencje rozwojowe w odniesieniu do technologii i procesów przyszłości
 • W pogłębionym stopniu zagadnienia rewolucji cyfrowej
 • W pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące Internetu rzeczy (IoT)
 • W pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące BigData
 • W pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące DataMining
 • W pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące kryptowalut i systemów płatniczych bitcoina
 • W zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące Visual Analytics
 • W zaawansowanym stopniu technologię Blockchain
Absolwent studiów potrafi:
 • Komunikować się na tematy specjalistyczne w obszarze FinTech
 • Prowadzić debatę nad problematyką technologii i procesów przyszłości
 • Wykorzystywać posiadaną wiedzę w obszarze technologii i procesów przyszłości do rozwiązywania studiów przypadku
 • Wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania nietypowych problemów
 • Dobierać właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne
 • Kierować pracą zespołu
 • Współdziałać z innymi osobami w pracach prac zespołowych
 • Samodzielnie planować i realizować własne uczenie przez całe życie
 • Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób
 • Inicjować debatę
Absolwent studiów gotów jest do:
 • Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
 • Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
 • ​Pozyskanie unikalnych kompetencji
 • Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas studiów z innymi pracownikami
 • Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów na obecnym stanowisku pracy
 • Pozyskanie bardzo specjalistycznej wiedzy przez pracownika
 • Wzrost samodzielności pracowników
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Wzrost efektywności pracownika na stanowisku pracy
 • Wzrost wyników firmy, dzięki unikalnej wiedzy pracownika