Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Sztuczna inteligencja dla biznesu – AI for Business : Wykładowcy
Podyplomowe studia  Sztuczna inteligencja dla biznesu – AI for Business
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Kierownik studiów:

prof. dr hab. Wojciech Paprocki – dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zainteresowania badawcze: rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce, administracji i organizacjach non-profit, w szczególności w systemach logistycznych i mobilności. Autor licznych publikacji i raportów z projektów badawczych, które realizowały zespoły interdyscyplinarne. Uczestnik kolejnych kongresów, m.in. OEES, EKF. Posiada duże doświadczenie menedżerskie, w latach 1988 – 2014 zajmował stanowiska prezesa, członka zarządu w dużych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą, obecnie zasiada w radach nadzorczych i doradczych w Polsce i za granicą.
linkedin.com/in/wojciech-paprocki-968168138/

Lista wykładowców studiów w kolejności alfabetycznej:

dr inż. Hubert Anysz, MBA - absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1991) oraz wspólnego podyplomowego programu magisterskiego MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana Champaign (USA, 1995). Po 17-tu latach pracy w przedsiębiorstwach budowlanych na stanowiskach od inżyniera budowy do członka zarządu spółki (m.in. w spółkach Hochtief SA, Budokor SA, MPRD SA, PZ-Bud Sp. z o.o.) powrócił na macierzystą uczelnię, by w 2017 r. obronić doktorat dotyczący prognozowania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych za pomocą sztucznych sieci neuronowych. To zapoczątkowało jego zainteresowania wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego i eksploracji danych do analizy procesów zachodzących w budownictwie, jak i do analizy zjawisk jakim podlegają materiały budowlane. Jest współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych ukazujących się także w czasopismach o światowym zasięgu. W latach 2018 i 2020 otrzymał nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe. Jest rzeczoznawcą i członkiem zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Jest adiunktem w Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH - http://www.wikipen.pl/autorytety-nauki/6-ryszard-bartkowiak


dr Wojciech Bober - doktor nauk humanistycznych, filozof, etyk. Od wielu lat związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor jednej książki i artykułów naukowych. Jego zainteresowania obejmują zarówno problemy metaetyczne jak i praktyczne kwestie moralne, zwłaszcza związane z rozwojem współczesnej techniki.

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH - specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Za pracę doktorską w roku 2000 otrzymała Nagrodę im. Karola Adamieckiego. Jej habilitacja została nagrodzona przez Polską Akademię Nauk w konkursie, jako najlepsza w zakresie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza uczelnią: współpraca merytoryczna z centralnymi urzędami państwowymi, instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Autorka i współautora licznych publikacji (krajowych i zagranicznych) projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym. Kierownik Studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorka oraz jeden z głównych koordynatorów projektu B+R w obszarze bezzałogowych statków powietrznych - BSP (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, NIAS, NASA i UBER). Od 2016 roku Pełnomocnik dyrektora ds. organizacji badań naukowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.


prof. dr hab. Tadeusz Gadacz - https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Gadacz

prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk - https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Giza-Poleszczuk

dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH – kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający złożone przedsięwzięcia w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów zarządzania.
linkedin.com/in/Bartosz-grucza-3120831

dr hab. Beata Jamka

prof. dr hab. Grzegorz Nalepa - https://filozofia.uj.edu.pl/grzegorz-j-nalepa

dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH - jest kierownikiem Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze wywodzą się z doświadczeń zdobytych podczas kilkuletniego zarządzania łańcuchami dostaw w globalnej korporacji farmaceutycznej. Problematyka jej badań koncentruje się wokół zagadnień związanych z oddziaływaniem technologii cyfrowych na zarządzanie łańcuchami dostaw i kształtowanie nowych modeli biznesu. Aktualnie szczególnie interesuje się rolą technologii cyfrowych w konkurencyjności modeli obiegu zamkniętego stymulujących zrównoważony rozwój biznesu. Autorka ponad 150 publikacji z zakresu zarządzania (w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych), kierownik projektu zrealizowanego w Programie Interreg Central Europe, ekspert w EC High Level Expert Group on Open Science - Transport Research Cloud, a także ekspert KE w Programie H2020 i ekspert NCBiR.
linkedin.com/in/k-nowicka/


prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk - prowadzi badania naukowe skupiające się głównie na zagadnieniach filozoficznych i teoretycznych dotyczących państwa i prawa, a także w mniejszym stopniu na problematyce prawa konstytucyjnego, pracy i praw człowieka. Dorobek naukowy to ponad 130 publikacji artykułowych, kilkadziesiąt recenzji, opinii i sprawozdań oraz ponad 30 pozycji o charakterze książkowym w tym 5 monografii i 5 prac o charakterze studiów. Odbył staże zagraniczne – miesięczny w 1993 r. w Yorku m.in. z zakresu instytucji prawnych Wielkiej Brytanii; miesięczny w 1995 r. we Francji w Centrum Studiów Europejskich w Strasburgu i Narodowej Szkole Administracji w Paryżu – ENA; w okresie 1.09.2011- 15.02.2012 r. w USA dotyczące prawa pracy  (Northeastern Illinois University /NEIU/, Chicago); w okresie 15.07. do 31.12. 2012 r. jako Visiting Scholar, w: The East Central European Center, Columbia University in the City of New York; w okresie 1.04. do 30.06. 2013 r. jako Visiting Scholar, The East Central European Center, CU.

prof. dr hab. Michał Ostrowicki - https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Ostrowicki


dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH - https://waldemar-rogowski.pl/


dr hab. Ryszard Szupiluk

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW – profesor uczelni w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej; dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (2016-2019); kierownik po stronie Politechniki Warszawskiej międzyuczelnianych projektów badawczo-wdrożeniowych dla: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Krajowa metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa” (2012-2018) oraz dla MSWiA „Wysokospecjalistyczna platforma planowania cywilnego i ratownictwa” (2015-2018); laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej. W przeszłości m.in. dyrektor informatyki Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu i dyrektor zarządzający PZU, kierownik projektu Platformy Lokalizacyjnej tel. E112, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-15), członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji (2017-2018). Laureat: Nagrody „Lider Informatyki” (jako dyrektor IT Giełdy Papierów Wartościowych) tygodnika Computerworld w 1998 i 1999 r., Wyróżnienia im. prof. R. Kaszubskiego za 2013 r. „za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w bankowości” przyznanego przez Związek Banków Polskich, Nagrody „Silver Winner of the SAP Quality Awards 2014 in CEE” (jako dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej).