Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Start-Up w Biznesie : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Start-Up w Biznesie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
​​​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH
 
 
Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
 

 czesne

 
​​​Finansowanie kształcenia odbywa się ze środków pozyskanych z wpłat uczestników.

Każdy z uczestników obowiązany jest do wpłaty czesnego za całość studiów w kwocie 8800zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika i za zgodą kierownika studiów odpłatność może zostać podzielona na raty, z tym, że odpłatność ta może, za zaleceniem kierownika studiów, być w sumie wyższa, aniżeli przy opłacie jednorazowej i wynosić 9300zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych).

W uzasadnionych przypadkach, jak np. podjęcie kolejnych studiów podyplomowych na SGH przez tą samą osobę lub zgłoszenie z jednego przedsiębiorstwa trzech lub więcej pracowników, na wniosek uczestnika i za każdorazowo i indywidualnie rozpatrywaną zgodą kierownika studiów, odpłatność może być obniżona i wynosić 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).
 

 Warunki ukończenia

 
Zaliczenie studiów następuje na podstawie:
  • obecności na zajęciach
  • egzaminów cząstkowych
  • przygotowania i obrony pracy końcowej, realizowanej w formie pisemnej (własny model biznesowy)
  • sześciomiesięcznej praktyki w AIP (prowadzenie swojego start-up)
  • omówienia przebiegu i wyników prowadzenia działalności w ramach AIP