Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Rynki w handlu międzynarodowym” : Wykładowcy
Podyplomowe Studia „Rynki w handlu międzynarodowym”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Prof. zw. dr hab. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, SGH w Warszawie, Kierownik Katedry Historii Gospodarczej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor specjalizuje się w zagadnieniach historii finansów, historii gospodarczej II Rzeczpospolitej, geografii historycznej, najnowszej historii politycznej. Profesor w latach 2012–2016 pełnił funkcję dziekana Studium Licencjackiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce poświęconej najnowszej historii gospodarczej i historii finansów. Był założycielem i prezesem Towarzystwa Miłośników Geografii Historycznej im. Zygmunta Glogera, w 2011 r. założył i został prezesem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Autor ponad 400 artykułów, kilkunastu książek m.in. Jesień narodów, wydanej w Warszawie w 1991 r., (wspólnie z Jackiem Gorzkowskim); Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, wydany w Warszawie w 1998 r.; Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, wydanej w Warszawie w 2002 r.; Kronika kryzysów gospodarczych, wydanej w Warszawie w 2003 r.; Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, wydanej w Warszawie w 2006 r. (z Sylwią Szawłowską); Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, wydanej w Warszawie w 2008 r.; Historia finansów współczesnego świata (od 1900 roku), wydanej w Warszawie w 2008 r.; Kronika szczytów G7-G8, wydanej w Warszawie w 2009 r. (z Piotrem Jachowiczem); Dzieje gospodarcze Polski, wydanej w Warszawie w 2011 r., wyd. 2 Warszawa 2012. Źródło: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kolegium/wladze/Strony/default.aspx  [dostęp 17 maja 2017 r.]
 
Prof. SGH, dr hab. Krzysztof Kozłowski, kierownik Katedry Studiów Politycznych KES, prorektor SGH w Warszawie. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski, 2002 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski, 2006 r.). Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2008 r.), habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012 r.). Visiting Scholar, Kyungpook National University (Republika Korei), Taiwan Fellow (Soochow University, Tajwan), Invited Lecturer na Ca’ Foscari di Venezia (Włochy). Laureat Nagrody I stopnia JM Rektora SGH za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną w 2013 r. Profesor otrzymał Nagrodę I stopnia JM Rektora SGH za działalność naukową w 2014 r. w Dziedzinie Działalności Naukowej. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych. Autor następujących monografii naukowych: Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, wydanej w 2013 r.; Kolory rewolucji, opublikowanej w 2012 r.; Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Proradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL, opublikowanej w 2011 r.; Iluzje rewolucji. Rewolucja róż. Rewolucja pomarańczowa. Rewolucja tulipanów, wydanej w 2011 r.; Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg następstwa, opublikowanej w 2009 r. Źródło: https://biogram.sgh.waw.pl/#/biogram/kkozlow [dostęp 17 maja 2017 r.]
Dr Piotr Kozłowski, Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych KES, SGH, specjalizuje się w problematyce rozwoju Chin oraz regionu Pacyfiku. Autor wielu publikacji z tego zakresu.
Mgr Jakub Jakóbowski, Doktorant, SGH, Specjalista w Pionie Analitycznym w Ośrodku Studiów Wschodnich. Specjalizuje się w problematyce rozwoju gospodarczego i pozycji Chin w gospodarce światowej.
 
Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, SGH. Profesor Małgorzata Zaleska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również Study Course in Economic Policy oraz Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii. Profesor ukończyła Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 r. profesor zwyczajny, autorka ponad 400 publikacji poświęconych rynkom finansowym. Źródło: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IB/instytut/sklad/Strony/malgorzata_zaleska.aspx; [dostęp 17 maja 2017 r.]
 
Prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek, kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w
Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, SGH. Profesor zwyczajny. W 2013 r. profesor otrzymała Katedrę J.Monneta z UE, a w 2016 Jean Monnet Centre of Excellence. Profesor pełniła wiele funkcji, w tym prodziekana Studium Licencjackiego w SGH, prorektora w Szkole Wyższej Olympus w Warszawie, wiceprzewodniczącej Komitetu Sterującego RAD, World Bank. W latach 2007–2010 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, od 2008 r. Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Źródło: https://biogram.sgh.waw.pl/#/biogram/elatos [dostęp 17 maja 2017 r.]
 
Prof. zw. dr hab. Stanisław Pawlak, profesor zwyczajny, emerytowany pracownik Zakładu Prawa i Instytucji Międzynarodowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1955 r. Stopień Doktora nauk prawnych uzyskał w 1967 r., a stopień Doktora habilitowanego nauk politycznych w 1973 r. Profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych (2002). W Instytucie Studiów Międzynarodowych od 1975 r. Prawnik. Ambasador tytularny. Sędzia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (od 1 października 2005 r). Doradca Prezydenta RP w latach 2001–2005. Członek Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ (1987–1991). W latach 1955–2005 równolegle praca na Uniwersytecie Warszawskim oraz pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP m.in. wieloletni dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego i Departamentu Organizacji Międzynarodowych oraz Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, ambasador w Kanadzie, Syrii i Jordanii. Przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym Praw Człowieka Rady Europy. Źródło: strona internetowa Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.pl.ism.uw.edu.pl/prof-stanislaw-pawlak/, [dostęp 17 maja 2017 r.]
 
Prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, KES, SGH. Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce poświęconej islamowi. Habilitacja z religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat z nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz drugiego kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2002 r. pracuje w SGH, obecnie w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej. Od 2012 r. Prodziekan Studium Magisterskiego w SGH. Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych społeczno-ekonomicznym problemom Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskiej kultury; islamu i muzułmanów w Polsce i na Zachodzie. Autorka czterech monografii „Świat arabski wobec globalizacji" (2007), „Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju" (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna" (2011), „Deconstructing Islamophobia in Poland” (2014). Źródło: https://biogram.sgh.waw.pl/#/biogram/kgorak; [dostęp 17 maja 2017 r.].
 
Dr Dorota Podedworna-Tarnowska, kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych (nadany z wyróżnieniem w 2006 roku, praca pt. Uwarunkowania rozwoju faktoringu w Polsce przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Witolda Bienia). Wiceminister Finansów w latach 2013–2015. Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego w latach 2013–2015. Od VII.2014 do XII.2015 Przewodnicząca Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. W latach 2014–2015 członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitety Wynagrodzeń w Banku Gospodarstwa Krajowego, w latach 2008 – 2013 członek Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. (GE Capital Group), w okresie od 2006 r. do 2007 r. członek Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego w Warszawie. Od II.2012 do VIII. 2012 badacz naukowy w New York University Stern School of Business, Visiting Scholar w ramach projektu „Młodzi Projektują Zarządzanie”.Ukończyła również Podyplomowe Studia Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji.
 
Prof. SGH dr hab. Wanda Dugiel, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, KES, Od roku 2017 Kierownik Podyplomowych Studiów "Rynki w handlu międzynarodowym". Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995 r.). Pracownik Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (1995 – 1998), adiunkt w Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (1998–2016). Pracę naukową łączyła z praktyką gospodarczą jako pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa (1997–2003) oraz członek Rady Nadzorczej spółki “AWNWIL” S.A. we Włocławku (2000–2002). Studia zagraniczne: staż doktorski na University of St. Gallen w Szwajcarii (jeden semestr 1998 r.). Staż zagraniczny w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji we Włoszech (jeden miesiąc w 2007 r.), oraz staż naukowy z zakresu prawa europejskiego w Summer School Alpbach w Austrii (jeden miesiąc 1997 r.), organizowanej we współpracy z University of Innsbruck. W latach 1998 – 2000 uzyskała stypendium Komisji Europejskiej UE na realizację pracy pt. "Implications of the Adoption by Poland of Common Agricultural Policy (ACE Project)". Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności procesami integracyjnymi na kontynencie europejskim. Autorka książki pt. „Światowy system handlu – nowe wyzwania i próby reform”, nominowanej w 2014 r. do nagrody Fundacji Kronenberga za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.
 
Prof. SGH dr hab. Magdalena Proczek, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (SGPiS) kierunek Polityka Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego w SGH i studiów podyplomowych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego PO „Kapitał Ludzki” – Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej na UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowo-badawcze Profesor, dotyczą międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności działalności międzyrządowych organizacji międzynarodowych: ONZ i MFW; oraz procesów integracji gospodarczej w wymiarze międzynarodowym. Pracownik naukowo-dydaktyczny SGH i innych uczelni ekonomicznych oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierownik i współwykonawca badań w ramach podtrzymania potencjału badawczego jednostki, statutowych i własnych, grantów Rektora SGH. Współautorka i autorka oraz redaktor naukowy licznych publikacji, współwykonawca, kierownik, koordynator grantów i projektów, współorganizator i prelegent konferencji, członek Rad Naukowych, członek komisji rekrutacyjnej, konkursowej, doktorskiej, stypendialnej, członek PECSA, PTE, opiekun Studenckiego Koła Naukowego, Europejskiego Forum Studentów AEGEE w SGH, promotor ponad 170 prac dyplomowych, recenzent. Źródło: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/Strony/Dr.-Magdalena-Proczek.aspx; [dostęp 17 maja 2017 r.].
 
Dr Michał Jasiński, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta. Doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich, jak również Podyplomowych Studiów Doskonalenia Pedagogicznego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerów Turystyki SGH. Zainteresowania naukowe Doktora obejmują ekonomię międzynarodową, w szczególności międzynarodowego handel usługami; ekonomię rozwoju, pomoc rozwojową, politykę pomocową Unii Europejskiej; oraz małe gospodarki wyspiarskie (Small Island Developing States –SIDS).
 
Dr Anna Masłoń-Oracz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Obszary badawcze i specjalizacja w zakresie polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, w zakresie doradztwa biznesowego, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Koordynator i uczestnik kilkudziesięciu projektów unijnych; specjalista w zakresie opracowywania biznesplanów, analiz rynku, raportów i ekspertyz. Autorka licznych artykułów naukowych i publicystycznych.
 
Mgr Grażyna Ciurzyńska, wiceprezes Rady Nadzorczej PKO Bank Polski, Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Ministerstwie Rozwoju, b. pracownik SGH w Warszawie. Jako dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Ministerstwie Rozwoju koordynuje politykę inwestycyjną, nadzoruje współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicą. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest również absolwentką Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku w administracji rządowej, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Pracownik Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w okresie piętnastu lat.