Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Rynki w handlu międzynarodowym” : Program
Podyplomowe Studia „Rynki w handlu międzynarodowym”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

​Moduł I: Marketing międzynarodowy – strategie ekspansji na rynki międzynarodowe

 • Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw.
 • Formy wejścia na rynki zagraniczne.
 • Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych.
 • Zachowania nabywców na rynku międzynarodowym.
 • Otoczenie kulturowe przedsiębiorstw.
 • Globalizacja marek.
 • Globalizacja łańcucha dostaw.

Moduł II: Polityka handlu zagranicznego i specyfika rynku Unii Europejskiej

 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej.
 • Jednolity rynek europejski.
 • Instytucje Unii Europejskiej w zakresie handlu zagranicznego.
 • Miejsce Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym.
 • Centra logistyczne na rynku europejskim.
 • Polityka wobec importu i eksportu w Unii Europejskiej.
 • Rozliczenia finansowe handlu międzynarodowego na rynku europejskim.
 • Kulturowe otoczenia prowadzenia transakcji handlu zagranicznego.
 • Ochrona praw własności intelektualnej.

Moduł III: Specyfika rynku Chin

 • Prawo celne Chin.
 • Warunki dostępu do rynku Chin: narzędzia handlu zagranicznego.
 • Ochrona własności intelektualnej w handlu towarowym: patenty, prawo autorskie, znaki towarowe.
 • Kultura Chin jako otoczenie prowadzenia transakcji handlu zagranicznego.
 • Znaki towarowe i strategie marketingowe na rynku Chin.
 • Centra logistyczne w Chinach: Pekin, Yantian.

Moduł IV: Specyfika rynku Stanów Zjednoczonych

 • Prawo celne Stanów Zjednoczonych (Tariff Act z 1930 r.).
 • Rola U.S. Customs and Border Protection oraz Food and Drug Administration w transakcjach handlowych. 
 • Strategie wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych.
 • Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych.
 • Dokumenty handlowe w transakcjach handlu zagranicznego do Stanów Zjednoczonych: sposób wypełniania faktur, formularzy wjazdowych.
 • Centra logistyczne w Stanach Zjednoczonych.
 • Otoczenie kulturowe prowadzenia transakcji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi.
 • Ochrona praw własności intelektualnej.

Moduł V: Pozyskiwanie rynku Rosji w handlu międzynarodowym

 • Warunki eksportu UE oraz Polski do Rosji.
 • Rola importu towarów i usług z Rosji do UE i Polski.
 • Transakcje handlu zagranicznego z Rosją–dokumentacja i ubezpieczenia.
 • Rosja w WTO.

Moduł VI: Rynek Ameryki Łacińskiej w handlu międzynarodowym

 • Specyfika rynku Ameryki Łacińskiej – otoczenie gospodarcze i kulturowe.
 • Warunki eksportu na rynek państw Ameryki Łacińskiej.
 • Dokumenty handlowe w transakcjach importu do UE i Polski.
 • Centra logistyczne w państwach Ameryki Łacińskiej.

Moduł VII: Rynek państw Bliskiego Wschodu w handlu międzynarodowym

 • Położenie i klimat.
 • Warunki dostępu do rynku państw Bliskiego Wschodu dla eksporterów.
 • Rola Bliskiego Wschodu w handlu międzynarodowym.
 • Otocznie kulturowe prowadzenia transakcji handlu zagranicznego.
 • Centra logistyczne na Bliskim Wschodzie.

Moduł VIII: Rynek Afryki w handlu międzynarodowym

 • Położenie i klimat.
 • Warunki dostępu do rynku państw Afryki dla eksporterów.
 • Handel zagraniczny Polski i państw UE z regionem Afryki
 • Otocznie kulturowe prowadzenia transakcji handlu zagranicznego.
 • Centra logistyczne w Afryce.

Moduł IX: Specyfika rynku Karaibów

 • Państwa i terytoria zależne regionu Karaibów.
 • Integracja regionalna Karaibów.
 • Współpraca Unii Europejskiej z krajami Karaibskimi, w ramach współpracy UE z krajami AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik).

Moduł X: Historia rynków finansowych

 • Stulecie pieniądza papierowego.
 • Ewolucja bankowości komercyjnej.
 • System z Bretton Woods.
 • Monetaryzm i globalizacja.

Moduł XI: Finanse przedsiębiorstwa

 • Inwestowanie na rynkach międzynarodowych.
 • Korporacje transnarodowe.

Moduł XII: Rola międzynarodowych transakcji gospodarczych w utrzymaniu rynku: od dokumentacji do zabezpieczania rozliczenia transakcji w handlu międzynarodowym

 • Etapy transakcji handlu międzynarodowego.
 • Zawarcie umowy w handlu międzynarodowym – złożenie oferty. 
 • Etapy transakcji eksportowej.
 • Etapy transakcji importowej.
 • Istota odprawy celnej: procedura i dokumentacja.
 • Cła: rodzaje, taryfa celna.
 • Różne wersje Incoterms. Rola i znaczenie Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.
 • Transport w handlu międzynarodowym.
 • Konosament w transporcie morskim, morski list przewozowy.
 • Spedycja w handlu międzynarodowym: umowa z przewoźnikiem.

Moduł XIII: Rola finansów międzynarodowych w na rynkach zagranicznych

 • Instytucjonalna infrastruktura europejskiego rynku finansowego.
 • Unijne regulacje ostrożnościowe.
 • Międzynarodowe operacje bankowe.

Moduł XIV: Negocjacje na rynkach międzynarodowych

 • Istota, pojęcie, znaczenie negocjacji w handlu międzynarodowym.
 • Styl negocjacji obowiązujący w Stanach Zjednoczonych, Europie, w Chinach.
 • Styl negocjacji w krajach Bliskiego Wschodu.
 • Znaczenie mentalności narodowej w negocjacjach handlu międzynarodowego.
 • Etyka biznesu w negocjacjach międzynarodowych.
 • Podstawy prawne negocjacji w handlu międzynarodowym.

Moduł XV: Organizacje międzynarodowego regulujące dostęp do rynków międzynarodowych

 • Światowa Organizacja Handlu–zasady handlu międzynarodowego.
 • Pozostałe.

Moduł XVI: Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre

 • Służba zagraniczna RP.
 • Symbolika państw obcych.
 • Przyjęcia dyplomatyczne.
 • Elegancja ubioru w kontaktach dyplomatycznych.