Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Rynki w handlu międzynarodowym” : Korzyści
Podyplomowe Studia „Rynki w handlu międzynarodowym”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Studia podyplomowe Rynki w handlu międzynarodowym przeznaczone są dla osób zatrudnionych w firmach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie eksportu i importu oraz osób zatrudnionych w administracji rządowej, jak również publicznej w całości, zajmujących się polityką handlu zagranicznego. Tak więc oferta studiów podyplomowych z zakresu pozyskiwania rynków w handlu międzynarodowym przeznaczona jest dla urzędników z ministerstw, agencji rządowych, urzędów marszałkowskich, administracji samorządowej oraz ambasad RP. Studia te mogą podjąć również absolwenci różnych kierunków studiów, chcących zająć się pozyskaniem danego geograficznego rynku zbytu, a następnie praktycznymi realiami operacji handlu zagranicznego na tymże rynku, przy wykorzystaniu zasad protokołu dyplomatycznego.
 

 Korzyści dla studenta

 

​Uczestnik po zakończeniu Podyplomowych Studiów Rynki w handlu międzynarodowym potrafi:

 • przedstawić i pozyskać regulacje polityki handlu zagranicznego głównych podmiotów handlu międzynarodowego na świecie: Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Chin, Japonii.
 • Scharakteryzować regulacje rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i ocenić specyfikę rynku poszczególnych państw członkowskich.
 • Wykorzystać wiedzę na temat centrów logistycznych na wybranych rynkach międzynarodowych.
 • Zidentyfikować istotę kontraktu w handlu międzynarodowym.
 • Przedstawić etapy zawierania kontraktu w handlu międzynarodowym.
 • Ocenić zastosowanie zamówień eksportowych.
 • Przedstawić regulacje prawne w zakresie transportu międzynarodowego i prawa celnego.
 • Scharakteryzować specyfikę otoczenia zewnętrznego, w szczególności kulturowego firm handlowych na rynku międzynarodowym.
 • Ocenić rolę zasad Światowej Organizacji Handlu dla rozwoju handlu międzynarodowego i działalności firm na rynku światowym.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 

​Słuchacz potrafi po zakończeniu Podyplomowych Studiów Rynki w handlu międzynarodowym:

 • Sformułować i ocenić rekomendacje przekazywane decydentom w administracji rządowej oraz w spółkach kapitałowych;
 • Przygotować strategię ekspansji na rynki międzynarodowe;
 • Przedstawić najważniejsze informacje o otoczeniu kulturowym decydentom;
 • Przeprowadzić transakcje handlu zagranicznego umożliwiające zawarcie umowy kupna lub sprzedaży z zagranicznym kontrahentem oraz wywiązanie się z uzgodnień zwartych w kontrakcie.
 • Przygotować i zrealizować kontrakt w handlu międzynarodowym;
 • Sformułować strategię ekspansji handlowej na rynek europejski, przede wszystkim z uwagi na bliskość geograficzną i potencjał rozwojowy państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • Pozyskać rynek Stanów Zjednoczonych, należący do najatrakcyjniejszych dla eksporterów z całego świata;
 • Pozyskać rynek Chin, jednego z najpotężniejszego gospodarczo państwa na świecie, zapoznać się z kulturą Chin jako otoczeniem prowadzenia transakcji handlu zagranicznego;
 • Wybrać najważniejsze narzędzia i formy rozliczenia w handlu zagranicznym, a zarazem sposoby zabezpieczania zapłaty, przede wszystkim czeki, weksle oraz akredytywę;
 • Zastosować odpowiednie działania marketingowe z zakresu segmentacji konsumentów rynku, wybrać rynek docelowy, strategię wejścia i konkurowania na poszczególnych rynkach geograficznych, ukształtować rozwój produktów, ich opakowania, wybrać strategię cenową oraz kanały dystrybucji;
 • Uzgadniać i konsultować stanowiska stron w czasie negocjacji handlowych;
 • Przedstawić zasady organizowania przyjęć dyplomatycznych oraz sposób działania służby zagranicznej RP.