Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rynek Kolejowy w Polsce w Kontekście Wyzwań Europejskich : Korzyści
Podyplomowe Studia Rynek Kolejowy w Polsce w Kontekście Wyzwań Europejskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom w sposób bardziej profesjonalny wykonywać swoją pracę lub podjąć nowe zadania w instytucjach państwowych oraz przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorze transportu kolejowego. Studia są skierowane także dla osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę związaną z sektorem transportu, w tym szczególnie transportem kolejowym.
 

 Korzyści dla studenta

 

​Absolwent studiów m.in.:

 • Nabywa kompleksową wiedzę na temat celów i priorytetów polskiej i unijnej polityki transportowej oraz jej relacji ze strategią rozwoju Europy.
 • Dostrzega istotną rolę transportu kolejowego w systemach transportowych i gospodarczych na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim.
 • Posiada wiedzę dotyczącą kształtowania sieci TEN-T i korytarzy transportowych w Europie.
 • Ma wiedzę i rozumie istotę kosztów zewnętrznych w transporcie.
 • Zna możliwości i procedury wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu transportu kolejowego.
 • Dobrze rozumie specyfikę funkcjonowania i strukturę systemu instytucjonalnego sektora kolejowego.
 • Zna różnorodne modele finansowania i organizacji przewozów pasażerskich w Europie.
 • Posługuje się narzędziami z zakresu oceny projektów inwestycyjnych i analizy wielokryterialnej.
 • Rozumie uwarunkowania i bariery wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w transporcie, w tym budowy linii kolei dużych prędkości.
 • Zna metody zarządzania projektami i procesami biznesowymi.
 • Ma wiedzę dotyczącą wyboru strategii konkurencji na rynku kolejowym oraz działania w warunkach zmian w otoczeniu.
 • Posiada umiejętność tworzenia nowych intermodalnych rozwiązań.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Poszerzenie wiedzy i podwyższenie kwalifikacji pracowników.