Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rewitalizacja Miast - Organizacja i Finansowanie : Program
Podyplomowe Studia Rewitalizacja Miast - Organizacja i Finansowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

REWITALIZACJA MIAST W POLITYCE ROZWOJU – MODUŁ WSTĘPNY

 • Rozwój miast i jego uwarunkowania – spojrzenie historyczne i współczesne 
 • Uwarunkowania i regulacje prawne polityki rozwoju – aktualne i pożądane zasady prawne
 • Źródła i metody finansowania rozwoju lokalnego – m.in. przegląd dostępnych źródeł finansowania, wpływ inwestycji rewitalizacyjnych na dług publiczny
 • Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji

ZARZĄDZANIE REWITALIZACJĄ MIAST

 • W jaki sposób planować rewitalizację miasta?
 • Procedury włączania podmiotów publicznych i niepublicznych do tworzenia strategii miasta i programów rewitalizacji
 • Podstawy prawne procesu rewitalizacji w praktyce
 • Przykłady przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze nieinwestycyjnym – doświadczenia krajowe
 • Rewitalizacja na obszarach zabytkowych
 • Treningi w zakresie aktywizacji społecznej
 • Zarządzanie jakością w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych – zamówienia publiczne a jakość
 • Zarządca nieruchomości na obszarze rewitalizowanym – m.in. inwestycje proekologiczne

FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW REWITALIZACJI

 • Źródła finansowania rewitalizacji miast – dostępne źródła i szczegóły ubiegania się o środki
 • Programy rewitalizacji a  wieloletnia prognoza finansowa
 • Mechanizmy pobudzania aktywności ekonomicznej i inwestycyjnej podmiotów niepublicznych w zakresie rewitalizacji miast – praktyka a teoria w przykładach
 • Instrumenty finansowania działań rewitalizacyjnych – zajęcia warsztatowe
 • Zarządzanie realizacją programów rewitalizacji - Kiedy spółka celowa? Technika project finance w polskich warunkach
 • Zastosowanie partnerskiego podejścia do finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (PPP i partnerstwo publiczno-publiczne) – warsztaty
 • Instrumenty finansowe w rewitalizacji
 • Przykłady innowacyjnych montaży finansowych – warsztaty

DELIMITACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH I EWALUACJA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

 • Źródła, pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych o charakterze przestrzennym – ćwiczenia
 • Analiza i wizualizacja danych przestrzennych - warsztaty
 • Delimitacja i typologia obszarów kryzysowych wymagających wsparcia - warsztaty
 • Wykorzystanie GIS do delimitacji obszarów kryzysowych
 • Monitoring rezultatów i oddziaływania programów rewitalizacyjnych – symulacje
 • Ewaluacja programów rewitalizacyjnych w praktyce