Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Rekrutacja : ZASADY PRZYJĘĆ I WAŻNE DOKUMENTY
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 studia podyplomowe – informacje ogólne

 

Kto może kandydować na studia podyplomowe w SGH?

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w SGH jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny).

Wiemy, że słuchacze studiów podyplomowych to bardzo często osoby aktywne zawodowo, dlatego program zajęć jest dostosowany do ich trybu pracy. Spotkania odbywają się popołudniami i w weekendy.

Dbamy o to, by każdy mógł studiować w SGH. Zapewniamy dogodne warunki do studiowania osobom niepełnosprawnym, które złożą w tej sprawie odpowiednie oświadczenie. Dowiedz się więcej o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

Kryteria naboru i wymagane dokumenty

Bardzo ważny jest dla nas wysoki poziom studiów podyplomowych w SGH, dlatego liczba miejsc na każdym z kierunków jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Studia organizowane są przez jednostki naukowe i to one decydują o kryteriach naboru i wymaganych dokumentach. Sama rekrutacja na studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej jest bezpłatna.

Nabór na studia prowadzony jest tradycyjnie lub przy wsparciu Informatycznego Systemu Studiów Podyplomowych SGH (ISSP). W przypadku naboru tradycyjnego dokładna procedura składania dokumentów opisana jest na stronie kierunku. W przypadku rejestracji przez ISSP – po wybraniu kierunku i zarejestrowaniu się kandydat powinien wypełnić formularz, załączyć odpowiednie dokumenty (skan dyplomu, CV, zdjęcie) i dokonać opłaty czesnego na wskazane konto. Kolejnym krokiem po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji na studia jest dostarczenie kompletu oryginalnych dokumentów (osobiście lub pocztą) w terminie 14 dni na adres podany przy opisie studiów. Opłacenie czesnego i dostarczenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia. W niektórych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru kandydatów na podstawie posiadanych kwalifikacji lub informacji zawartych w kwestionariuszach, podaniach i listach motywacyjnych.

Każdy kierunek (w tym kryteria przyjęcia na studia i wymagane dokumenty) został dokładnie opisany na stronie: www.sgh.waw.pl/podyplomowe

Terminy naboru

Studia podyplomowe rozpoczynają w semestrze zimowym lub letnim. Wybrane programy uruchamiane są dwa razy do roku. Termin rozpoczęcia rekrutacji ogłaszany jest na stronie internetowej każdego programu. Zajęcia na studiach podyplomowych trwają dwa semestry. Przypominamy, że studia przewidziane są dla ograniczonej liczby słuchaczy, a o przyjęciu słuchacza decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Czesne

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Podana dla każdego kierunku wysokość czesnego jest opłatą za cały okres trwania studiów. Część studiów umożliwia słuchaczom dokonanie opłaty w dwóch ratach (taką możliwość mają najczęściej osoby fizyczne). Czesne obejmuje koszt zakupu książek, skryptów oraz innych materiałów dydaktycznych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów oraz/lub napisanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH.

Programy zamknięte

SGH prowadzi również studia podyplomowe na zlecenie konkretnych firm i instytucji, które w ten sposób podwyższają kwalifikacje swoich pracowników. Więcej na temat studiów zamawianych przez firmy i instytucje pod adresem: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/Strony/studia-na-zamowienie.aspx

Kontakt

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące studiów podyplomowych. Napisz do nas: podyplomowe@sgh.waw.pl