Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Opracowanie raportu zintegrowanego wymaga udziału przedstawicieli różnych działów w firmie, stąd też studia mają na celu podwyższyć kwalifikacje i uzupełnić wiedzę zarówno kadry zarządzającej działami rachunkowości, controllingu, HR, logistyki, marketingu, ale także osób zajmujących się audytem, usługami atestacyjnymi, doradztwem podatkowym.
 

 Korzyści dla studenta

 

​Uczestnik studiów nabędzie następujące umiejętności:

  • rozróżniania raportów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu tworzonych według różnych standardów, norm i wytycznych, wyjaśniania zasadniczych różnic między takimi raportami, identyfikowania ich mocnych i słabych stron,
  • identyfikowania, analizowania i oceny znaczenia aspektów niefinansowych (ang. materiality assessment) w różnych branżach oraz planowania i przeprowadzania analizy dostępnych informacji w celu wybrania aspektów o znaczeniu priorytetowym dla danego modelu biznesu,
  • uzasadniania potrzeby opracowania i komunikowania raportu zintegrowanego (w oparciu o zasadę myślenia zintegrowanego), określania korzyści płynących z takiego raportu dla różnych grup interesariuszy ( budowanie marki w oparciu o wartości, transparentność),
  • pracy w grupie projektowej, słuchania i analizowania różnych punktów widzenia ( zarządzania konfliktem).
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 

​Absolwenci studiów będą mieć aktualną wiedzę na temat najnowszych obowiązków sprawozdawczych, bądź trendów w tym zakresie i będą mogli współpracować z pracodawcą w zakresie realizacji tych obowiązków lub przygotowywania się do zmian. Będą rozumieć koncepcję raportowania zintegrowanego, jego rolę, etapy, części składowe, doceniać znaczenie pracy zespołowej w firmie w zakresie pozyskiwania informacji do raportów (konieczności współpracy różnych działów), poznają narzędzia rachunkowości zarządczej

Uczestnicy studiów poznają, co to jest model biznesu i jaki jest jego związek ze sprawozdawczością finansową i ujawnieniami aspektów niefinansowych.

Posiądą wiedzę na temat różnych form komunikacji firmy z interesariuszami – jakie są dobre praktyki i najnowsze trendy w prezentowaniu w raportach zintegrowanych wartości kreowanej przez organizację.