Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych : Program
Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
​Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych obejmują łącznie 202 godziny zajęć, w tym 30 godzin wykładów, 132 godziny konwersatoriów (forma wykładowo-ćwiczeniowa), 32 godziny ćwiczeń i 8 godzin seminarium dyplomowego.

Program obejmuje zagadnienia pogrupowane w bloki tematyczne obejmujące m.in.: elementy zarządzania oraz prawne otoczenie biznesu, miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, zagadnienia merytoryczne z rachunkowości, ale odrębnie w odniesieniu do działalności operacyjnej i inwestycyjnej (w tym warianty ewidencji kosztów i ustalania wyniku finansowego, niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe i obrotowe, kapitały i inne źródła finansowania działalności oraz rezerwy, wyceny inwestycji), elementy rachunku kosztów działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, duży blok poświęcony obciążeniom podatkowym przedsiębiorstwa, prawo pracy i inne ważne dla prowadzonego biznesu, roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa, organizacja praktyczna systemu rachunkowości, w tym specyfika prowadzenia rachunkowości w przypadku korzystania ze środków UE.

W program Studiów jest przewidziane 18 godzin laboratorium komputerowego, prowadzonego z użyciem systemu FK „Symfonia”.