Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych : Korzyści
Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Studia dostarczają niezbędnej wiedzy z zakresu organizowania, funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości, którą powinna posiadać każda osoba wykonująca zadania wymagające samodzielności i związane z prowadzeniem rachunkowości w przedsiębiorstwie lub w formie usług – dla przedsiębiorstwa. Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych stanowią dobrą podstawę merytoryczną dla podejmowania dalszego doskonalenia się w rachunkowości finansowej (np. prowadzonej według standardów międzynarodowych) oraz zarządczej i controllingu, ale nie tylko. Mogą być punktem wyjścia do podejmowania wyzwań związanych z funkcjonowaniem w obszarze kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, różnych analiz finansowych, decyzji zarządczych i ekspertyz odwołujących się do kategorii finansowych powstających w systemie informacyjnym rachunkowości funkcjonującym w ramach krajowego prawa bilansowego. 

Studia te, uzmysławiając wieloaspektowość funkcjonowania rachunkowości w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, w tym także relacje ze sferą podatkową, otwierają nowe perspektywy zawodowe i awansowe.  Dając wyobrażenie o złożoności systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie dużym, i w tym przypadku poszerzają kompetencje, ważne dla kariery zawodowej.  
 

 Korzyści dla studenta

 
​Studia rozwijają umiejętności w zakresie rozumienia treści ekonomicznej różnych zdarzeń gospodarczych i kategorii finansowych oraz ich znaczenia decyzyjnego. Dostarczają wiedzy w zakresie skutecznego organizowania i profesjonalnego prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz tworzenia jego obligatoryjnych sprawozdań finansowych i fakultatywnych raportów zarządczych.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Pracownicy, którzy zrealizują program Podyplomowych Studiów Rachunkowości według Standardów Krajowych mogą być w stanie dostarczać pracodawcy informacji finansowej przygotowanej profesjonalnie i w komunikatywny sposób. Nie bez znaczenia jest tu sprawność w działaniu i postawa otwartości na potrzeby informacyjne zarządu i innych osób z przedsiębiorstwa oraz etyka zawodowa, które w czasie tych Studiów są podnoszone, jako ważne atrybuty osoby zajmującej się rachunkowością.