Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP). Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.

REKRUTACJA ONLINE

Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).

Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenia, stwierdzającego uprawnienia dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące nostryfikacji dyplomu znajdują się na stronie DOiRD.

 

 czesne

 

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach:

• I rata – 4.000 PLN – do 30 września 2018 r.
• II rata – 3.000PLN – do 31 stycznia 2019 r.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).  

 

 Warunki ukończenia

 
Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy obejmujące zagadnienia podstaw rachunkowości finansowej, rachunkowości finansowej w zakresie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej, podatkowych i innych publiczno-prawnych obciążeń przedsiębiorstwa.
 
Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości są:
  • zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów, 
  • udział w zajęciach laboratorium komputerowego,
  • złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy końcowej,
  • złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.
Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie rachunkowości w tym kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 9. maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych od 9.08.2014 r. zniesiony został obowiązek ubiegania się o licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.