Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych : Program
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

​Założenia programowe Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej są zgodne ze specyfiką studiów podyplomowych. Program obejmuje 192 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Na program składają się następujące zagadnienia:

Blok I – Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (62 godz. wykładów, 16 godz. ćwiczeń) w tym:
cel, istota, zasady rachunkowości; wycena aktywów i pasywów; ustalanie wyniku finansowego i jego prezentacja; księgi rachunkowe a sprawozdanie finansowe; sprawozdanie finansowe jednostkowe a sprawozdanie finansowe skonsolidowane, sprawozdanie z działalności; inwentaryzacja.

Blok II – Prawo handlowe (40 godz. wykładów) w tym:
prawo spółek handlowych; prawo rynku kapitałowego; ład korporacyjny; odpowiedzialność członków organów spółek.

Blok III – Rewizja finansowa (36 godz. wykładów, 12 godz. ćwiczeń) w tym:
obowiązek badania sprawozdań finansowych oraz biegli rewidenci i firmy audytorskie; obowiązki członków rad nadzorczych oraz odpowiedzialność biegłego rewidenta świetle przepisów prawna; zadania rady nadzorczej i komitetu audytu; wymagania w zakresie niezależności biegłego rewidenta; Międzynarodowe standardy rewizji finansowej; uwzględnienie ryzyka i kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdania finansowego; raportowanie biegłego rewidenta.

Blok IV – Prawo podatkowe (16 godz. wykładów) w tym:
ceny transferowe; ryzyka podatkowe.

Blok V – Seminarium dyplomowe (10 godz.)