Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

REKRUTACJA ONLINE
 
Wymagane dokumenty:
 • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).

Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenia, stwierdzającego uprawnienia dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące nostryfikacji dyplomu znajdują się na stronie DOiRD.

 

 czesne

 

​Opłata za całość studiów wynosi 8.900 Zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach:

 • I rata – 5.000 PLN – do 15. października 2018 r.
 • II rata – 3.900PLN – do 15. marca 2019 r.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Numer rachunku
Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

 

 Warunki ukończenia

 
 Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:
 • zdanie wszystkich wymaganych programem studiów egzaminów tj. egzaminu z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, egzaminu z prawa handlowego, egzaminu z rewizji finansowej,
 • obecność na wykładach z prawa podatkowego,
 • złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy końcowej,
 • złożenie egzaminu końcowego (obrona pracy końcowej) przed Komisją Egzaminacyjną.