Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym : Korzyści
rachunkowosc-i-kontrola-w-sektorze-publicznym
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Studia podwyższają kwalifikacje i uzupełniają wiedzę:
  • Na stanowiskach kierowniczych w podmiotach sektora publicznego.
  • W komórkach finansowo-księgowych.
  • Na stanowiskach audytu i kontroli.
 

 Korzyści dla studenta

 
  • ​posługiwanie się aktami prawnymi i stosowanie ich w pracy księgowego, audytora, kontrolera i na stanowiskach szczebla zarządzania i nadzoru,
  • prowadzenie oraz ocena rzetelności i poprawności ksiąg rachunkowych i inwentaryzacji,
  • dokonanie analizy danych wykazanych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniach finansowych, budżetowych oraz w sprawozdaniach z operacji finansowych,
  • przeprowadzanie analizy ryzyka w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej,
  • przeprowadzanie audytu i kontroli oraz sporządzanie poszczególnych dokumentów w ramach audytu wewnętrznego i kontroli.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Wiedza zdobyta przez słuchaczy w trakcie tych Studiów umożliwi prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie zarządzania jednostką, a także rachunkowości i sprawozdawczości, skuteczne przeprowadzanie kontroli i audytów w jednostkach sektora publicznego.
Przekazana uczestnikom wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, audytu i kontroli odwołują się do najlepszych praktyk i doświadczeń z tego zakresu i stanowią rzetelną informację, niezbędną w procesie zarządzania.
Świadectwo ukończenia studiów uzyskane przez pracownika stanowić będzie potwierdzenie zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie programu studiów.