Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym : Rekrutacja
rachunkowosc-i-kontrola-w-sektorze-publicznym
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
 
Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 340
02-513 Warszawa
z dopiskiem: PS Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym (numer edycji) – rekrutacja.
 
lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym z sekretarzem studiów, mgr Magdaleną Białobrzeską-Syta:

tel.: +48 22 564 9265 / kom. 573 950 228
email: Magdalena Białobrzeska-Syta
 
Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.
 
Wymagane dokumenty:

Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenie, stwierdzającego uznanie dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące uznania dyplomu znajdują się na stronie DOD.

Uwaga! 
W związku z Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online.​
 

 czesne

 
​Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4000 zł – wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 2000 zł – płatna na koniec pierwszego semestru studiów).
Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszty studiowania włączając w to koszt – materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów. Opłata za wydanie świadectwa w języku angielskim to 40 zł.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP) po zarejestrowaniu się na daną edycję Podyplomowych Studiów Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym.
 

 Warunki ukończenia

 
Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy cząstkowe obejmujące zagadnienia objęte blokami wymienionymi w programie. Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym są:
  • obecność na zajęciach z udziałem w dyskusji
  • zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów,
  • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
  • złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.
Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, audytu i kontroli w sektorze publicznym