Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa : Nasze atuty
Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Nasze atuty

 
Po zrealizowaniu Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa słuchacz:
 • zna metody prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nadrzędne, ogólnie akceptowane zasady rachunkowości; 
 • posiada wiedzę odnośnie zasad wyceny w rachunkowości w ciągu roku obrotowego i na moment bilansowy; 
 • posiada wiedzę odnośnie definicji, klasyfikacji, ewidencji oraz ujęcia w sprawozdaniu finansowym podstawowych kategorii w rachunkowości: 
 • posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego według krajowych i międzynarodowych standardów; 
 • zna zasady konsolidacji sprawozdań finansowych oraz aspekty rachunkowe połączeń jednostek; 
 • posiada wiedzę odnośnie różnic pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym oraz rozumie rolę odroczonego podatku dochodowego i potrafi ustalić dotyczące go kwoty; 
 • posiada wiedzę niezbędną księgowemu z zakresu wybranych problemów prawa: cywilnego, handlowego, gospodarczego, karno-skarbowego oraz prawa pracy; 
 • zna i rozumie zasady dokonywania analizy finansowej; 
 • posiada wiedzę odnośnie miejsca rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa oraz w zakresie rachunku kosztów działań i zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o budżety i ich kontrolę; 
 • zna i rozumie potrzebę mierzenia wartości pieniądza w czasie; 
 • zna prawa rządzące rynkiem kapitałowym oraz papiery wartościowe występujące na nim; 
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania finansami; 
 • wie na czym polega współpraca przedsiębiorstwa z bankiem;
 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania ubezpieczenia społecznego; 
 • zna przepisy ordynacji podatkowej; •wie na czym polega optymalizacja podatkowa; 
 • zna podstawowe przepisy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, VAT oraz innych podatków; 
 • posiada wiedzę odnośnie komputeryzacji rachunkowości.