Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa : Korzyści
Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
Studia adresowane są do:
 • pracowników służb finansowo-księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • kadry kierowniczej,
 • wszystkich innych osób, które chcą w przyszłości zajmować się rachunkowością i sprawozdawczością finansową.
 

 Korzyści dla studenta

 

Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa potrafi:

 • prowadzić księgi rachunkowe;
 • dokonać wyboru opcji wyceny aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
 • stosować nadrzędne zasady rachunkowości dla celów ewidencji i sprawozdawczości;
 • prawidłowo zweryfikować wycenę składników dla celów sprawozdawczych;
 • sporządzić sprawozdanie finansowe;
 • sporządzić łączne oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 • ustalić odroczony podatek dochodowy;
 • przeprowadzić analizę finansową jednostki;
 • dostosować rozwiązania w zakresie rachunku kosztów dla konkretnej jednostki;
 • wykorzystać w jednostce procedury rachunkowości zarządczej;
 • wybrać korzystne dla jednostki aspekty współpracy z bankiem;
 • zastosować przepisy podatkowe dla celów sporządzania zeznań podatkowych;
 • zaproponować w jednostce rozwiązania z obszaru optymalizacji podatkowej;
 • prawidłowo ustalić obciążenia pracowników i pracodawcy z tytułu ubezpieczeń społecznych;
 • zastosować rozwiązania stosowane dla zarządzania finansami;
 • ocenić prawidłowość i przydatność dla realizacji zadań rachunkowości programów komputerowych.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
Po zrealizowaniu Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa słuchacz:
 1. Potrafi pracować w zespole realizującym obowiązki księgowo-sprawozdawcze i przyjmować różne zadania;
 2. Potrafi usprawniać działanie służb finansowo-księgowych;
 3. Potrafi zastosować aktualną wiedzę z zakresu krajowych i międzynarodowych standardów;
 4. Potrafi wspierać kierownictwo jednostki w podejmowaniu decyzji finansowych poprzez dostarczanie odpowiednich informacji.