Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach : Program
Podyplomowe Studia Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
Program studiów obejmuje 160 godz. dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym.

 1. Wprowadzenie do PR  -  4 godz.
  Miejsce PR wśród innych działań komunikacyjnych organizacji
  Cechy dobrej komunikacji. Narzędzia i techniki PR. 
 2. Strategiczne znaczenie PR w zarządzaniu organizacją20 godz.
  Strategia organizacji – tworzenie przewagi konkurencyjnej organizacji. 
  Strategiczna rola PR – case studies. 
  Marketing strategiczny a public relations.
 3. Tworzenia kampanii PR – zasady, etapy, studia przypadków – 12 godz.
  Kampanie komunikacyjne organizacji – zasady, analizy przypadków. 
  Planowanie mediów w kampaniach komunikacyjnych. 
  Budowanie budżetu kampanii PR.  
 4. Analiza otoczenia i badania społeczne w tworzeniu strategii PR - 12 godz.
  Badania rynku związane z budową kampanii komunikacyjnej organizacji. 
  Analiza otoczenia organizacji na potrzeby budowy strategii komunikacyjnej, wykorzystanie badań rynkowych – zasady i case studies.  
 5. Media relations -  8 godz.
  Zasady kontaktów z mediami. 
  Kontakty z mediami elektronicznymi oraz prasą. 
  Budowanie relacji z dziennikarzami. Dostarczanie materiałów dla dziennikarzy. Kreacja newsa. 
  Zadania rzecznika prasowego.  
 6. Eventy6 godz.
  Rola eventów wśród innych działań komunikacyjnych. 
  Rodzaje eventów (eventy dla mediów, dla dziennikarzy, dla klientów)
  Organizacja eventu 
  Organizacja konferencji prasowych – symulacja. 
 7. Wystąpienia publiczne komunikowanie bezpośrednie i wykorzystanie mediów elektronicznych – warsztaty - 12 godz.
  Budowa przekazu. Wystąpienia publiczne – komunikacja bezpośrednia. Komunikacja jedno- i dwustronna. Analiza audytorium. Struktura wypowiedzi. 
  Wystąpienia przed kamerami i mikrofonami. Rozmowa z dziennikarzem.  
 8. Wykorzystanie Internetu w kampaniach komunikacyjnych - 6 godz.
  Budowanie relacji z interesariuszami w czasach Web 2.0.  Rola Internetu w kampaniach komunikacyjnych. Narzędzia dostępne w Internecie. Tworzenie serwisów internetowych. Marketing wirusowy. Wykorzystanie crowdsourcingu w działaniach komunikacyjnych. 
 9. Wewnętrzny PR - 12 godz.
  Strategiczna rola wewnętrznego Public relations. 
  Rola PR w budowaniu kultury organizacyjnej. 
  Programy wewnętrznego PR. Zasady komunikacji wewnętrznej. 
  Strategie wpływania na zachowania i zmianę zachować w organizacjach. Rozwiązywanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych z wykorzystaniem technik PR.  
 10. PR w procesie zmian organizacyjnych 6 godz.
  Rola komunikacji w procesie przeprowadzania zmian organizacyjnych. Łagodzenie i zwalczanie oporów wobec zmian. Techniki komunikacyjne wykorzystywane na poszczególnych etapach wprowadzania zmian. 
 11. Lobbing – wpływanie na decyzje gospodarcze - 6 godz.
  Pojęcie lobbingu. 
  Uregulowania prawne lobbingu. Lobbing w różnych krajach. 
  Techniki wykorzystywane przez lobbystów. 
  Etyczne problemy lobbingu. 
  Analizy kampanii lobbingowych. 
 12. Zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi i kryzysowe PR - 8 godz.
  Przygotowanie się do zarządzania kryzysem. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysu. Rola służb PRowskich w sytuacji kryzysu. 
  Komunikacja z otoczeniem w sytuacjach nadzwyczajnych. Kontakty z mediami w sytuacji kryzysowej. Kryzys w sieci.
  Pozytywne aspekty kryzysu organizacyjnego. 
 13. Budowanie relacji i współpraca agencji PR z klientem - 4 godz.
  Proces sprzedaży. Pozyskiwanie klienta. 
  Elementy negocjacji z klientem. 
  Rozpoznawanie i odpowiadanie na potrzeby klienta. Budowanie trwałych relacji  
 14. Komunikowanie z wybranymi grupami otoczenia organizacji - 16 godz.
  Tworzenie unikalnego doświadczenia klienta
  Branding kulturowy. Promocja marki kraju
  Kontakty z inwestorami.  
 15. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 12 godz.
  CSR a PR
  Tworzenie strategii CSR
  Komunikacja działań CSR 
 16. Prawne zagadnienia public relations - 4 godz.
  Prawo prasowe. Podstawy analizy i formułowania umów na potrzeby kampanii PR. Analizy aktów prawnych. 
 17. Etyka działań public relations - 4 godz.
  Kodeksy etyczne i ich stosowanie. Analiza przypadków – ocena zachowań poszczególnych przedsiębiorstw. 
  Opracowanie kodeksu dobrych praktyk PRowca.  
 18. Podsumowanie zajęć – najważniejsze wnioski10  godz.
  Spójność działań komunikacyjnych organizacji. Kluczowe czynniki sukcesów programów komunikacyjnych organizacji.
  Projekt podsumowujący