Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych : Program
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
Program Studiów obejmuje takie obszary tematyczne, jak:
 1. Rachunek efektywności inwestycji
 2. Analiza ekonomiczno-finansowa
 3. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
 4. Uwarunkowania makroekonomiczne projektów inwestycyjnych
 5. Zarządzanie finansami
 6. Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (B+R)
 7. Zarządzanie innowacjami i strategie innowacji
 8. Zarządzanie operacyjne w projektach
 9. Zarządzanie strategiczne i analiza strategiczna
 10. Przedsięwzięcia typu startup
 11. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych
 12. Metody wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych
 13. Prognozowanie i techniki sprzedaży w projekcie inwestycyjnym
 14. Wybór lokalizacji dla projektów inwestycyjnych
 15. Ryzyko i niepewność w projektach inwestycyjnych
 16. Strategie marketingowe
 17. Źródła danych do analiz rynkowych
 18. Analiza rynku i konkurencji
 19. Proces inwestycyjny (w przedsiębiorstwie)
 20. Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach komputerowych), w tym 14 godzin seminarium dyplomowego.

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

Terminy zjazdów planowane są na soboty w godz. 10:00-16:50 oraz niedziele w godz. 9:00-15:50.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 21.05.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszenie kształcenia  między innymi na studiach podyplomowych zostało przedłużone do 30.09.2020. Zajęcia na studiach podyplomowych do 30.09.2020 roku mogą być prowadzone wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000911/O/D20200911.pdf

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, należy liczyć się z możliwością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w roku akademickim 2020/2021.
(§ 7 ust 2 Regulaminu studiów podyplomowych „Zajęcia mogą być także prowadzone w innych formach, np. e-learningu lub pracy własnej słuchacza”).