Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych : Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych

 
Studia są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania organizacjami oraz osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesów inwestycyjnych, a w szczególności:
 • kadr przedsiębiorstw przygotowujących i realizujących projekty rozwojowe w ramach własnych podmiotów,
 • kadr banków i funduszy inwestycyjnych współdziałających z inwestorami lub zaangażowanych w różne przedsięwzięcia inwestycyjne,
 • kadr administracji samorządowej ubiegającej się o pozyskanie finansowania ze środków UE na projekty rozwojowe we własnych regionach bądź podejmujących się realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Kandydaci są zobowiązani posiadać dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub magistra inżyniera.
 

 Dlaczego Warto

 
Studia umożliwiają opanowanie wiedzy z zakresu przygotowania i oceny projektów inwestycyjno-innowacyjnych.
Nasi Słuchacze nabywają umiejętności praktycznego aplikowania wiedzy w odniesieniu do różnego rodzaju inwestycji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów w tym zakresie.
 
W rezultacie, wraz z ukończeniem niniejszych studiów Absolwent m.in.:

a) zna i rozumie:
 • podstawowe zasady realizacji procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych
 • zasady i metody przeprowadzania oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • zasady i techniki zarządzania projektem inwestycyjnym
 • metody wyceny różnych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • sposoby finansowania i ich rolę w procesie inwestycyjnym
 • zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego, zarządzania innowacjami i zarządzania finansami
 • strategie marketingowe, metody analiz rynkowych i techniki prognozowania sprzedaży

b) potrafi:
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę do realizacji projektów inwestycyjnych
 • przeprowadzić rachunek efektywności inwestycji i zidentyfikować ryzyko
 • zbudować optymalną ścieżkę realizacji inwestycji z wykorzystaniem różnych technik
 • zidentyfikować źródła finansowania i dokonać optymalnego wyboru finansowania
 • zarządzać finansami w ramach inwestycji w oparciu o podstawową wiedzę finansową
 • kierować pracą zespołu i/lub współdziałać z innymi w ramach prac zespołowych

c) jest przygotowany do:
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
 

 Opinie o kierunku

 

W zdecydowanej większości Słuchacze poprzednich edycji studiów byli z nich zadowoleni. Dokumentują to wyniki ankiet pozytywne oceniających wykładowców i prezentowane treści wykładowe.

Przykładowe opinie Słuchaczy:

Studia owocują nie tylko zdobyciem umiejętności praktycznych (poprzez duży nacisk na zajęcia z użyciem analizy przypadków), dyplomem ukończenia prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, ale przede wszystkim bezcennymi kontaktami z kadrą naukową, zespołem słuchaczy z całej Polski, które okazują się bezcenne. Gorąco polecam!
Renata Król

Bardzo polecam te studia, dużo fachowej wiedzy, bardzo dobrze prowadzone zajęcia, dużo przykładów z praktyki, zaangażowanie i kreatywność. 

Studia pozwoliły mi usystematyzować wiedzę, uzupełnić braki, uporządkować organizację procesu oceny projektów inwestycyjnych. Jednocześnie zainspirowały mnie do pogłębienia wielu tematów.

Zajęcia prowadzone z zaangażowaniem. Chęć przekazania wiedzy. 

Miła atmosfera na zajęciach, jasne przekazywanie treści, dość szybkie tempo, wiedza przekazywana w niezwykle ciekawy sposób.


 

 Szczegółowe informacje

 
 
 ​
 

 Ważne dokumenty

 
 
 

 kontakt

 

Jan Janiszewski (sekretarz studiów)
e-mail: Jan Janiszewski 
telefon komórkowy: +48 795999030

Możliwość spotkania na SGH w dowolnym terminie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 


 

 VII ukończonych edycji

 
 • rekrutacja letnia
 • rekrutacja zimowa 
 • współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi tj:

– przedsiębiorstwa 
– instytuty i inne ośrodki akademickie

 

 Kierownik studiów

 
 

 Harmonogram studiów

 
Studia podyplomowe