Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych : Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych

 
Studia są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania organizacjami oraz osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesów inwestycyjnych, a w szczególności:
 • kadr przedsiębiorstw przygotowujących i realizujących projekty rozwojowe w ramach własnych podmiotów,
 • kadr banków i funduszy inwestycyjnych współdziałających z inwestorami lub zaangażowanych w różne przedsięwzięcia inwestycyjne,
 • kadr administracji samorządowej ubiegającej się o pozyskanie finansowania ze środków UE na projekty rozwojowe we własnych regionach bądź podejmujących się realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Kandydaci są zobowiązani posiadać dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub magistra inżyniera.
 

 Dlaczego Warto

 
Studia umożliwiają opanowanie wiedzy z zakresu przygotowania i oceny projektów inwestycyjno-innowacyjnych.
Nasi Słuchacze nabywają umiejętności praktycznego aplikowania wiedzy w odniesieniu do różnego rodzaju inwestycji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów w tym zakresie.
 
W rezultacie, wraz z ukończeniem niniejszych studiów Absolwent m.in.:

a) zna i rozumie:
 • podstawowe zasady realizacji procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych
 • zasady i metody przeprowadzania oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • zasady i techniki zarządzania projektem inwestycyjnym
 • metody wyceny różnych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • sposoby finansowania i ich rolę w procesie inwestycyjnym
 • zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego, zarządzania innowacjami i zarządzania finansami
 • strategie marketingowe, metody analiz rynkowych i techniki prognozowania sprzedaży

b) potrafi:
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę do realizacji projektów inwestycyjnych
 • przeprowadzić rachunek efektywności inwestycji i zidentyfikować ryzyko
 • zbudować optymalną ścieżkę realizacji inwestycji z wykorzystaniem różnych technik
 • zidentyfikować źródła finansowania i dokonać optymalnego wyboru finansowania
 • zarządzać finansami w ramach inwestycji w oparciu o podstawową wiedzę finansową
 • kierować pracą zespołu i/lub współdziałać z innymi w ramach prac zespołowych

c) jest przygotowany do:
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
 

 Opinie o kierunku

 

W zdecydowanej większości Słuchacze poprzednich edycji studiów byli z nich zadowoleni. Dokumentują to wyniki ankiet pozytywne oceniających wykładowców i prezentowane treści wykładowe.

Przykładowe opinie Słuchaczy:

Studia owocują nie tylko zdobyciem umiejętności praktycznych (poprzez duży nacisk na zajęcia z użyciem analizy przypadków), dyplomem ukończenia prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, ale przede wszystkim bezcennymi kontaktami z kadrą naukową, zespołem słuchaczy z całej Polski, które okazują się bezcenne. Gorąco polecam!
Renata Król

Bardzo polecam te studia, dużo fachowej wiedzy, bardzo dobrze prowadzone zajęcia, dużo przykładów z praktyki, zaangażowanie i kreatywność. 

Studia pozwoliły mi usystematyzować wiedzę, uzupełnić braki, uporządkować organizację procesu oceny projektów inwestycyjnych. Jednocześnie zainspirowały mnie do pogłębienia wielu tematów.

Zajęcia prowadzone z zaangażowaniem. Chęć przekazania wiedzy. 

Miła atmosfera na zajęciach, jasne przekazywanie treści, dość szybkie tempo, wiedza przekazywana w niezwykle ciekawy sposób.


 

 Szczegółowe informacje

 
 
 ​
 

 Ważne dokumenty

 
 
 

 kontakt

 

Jan Janiszewski (sekretarz studiów)
e-mail: Jan Janiszewski 
telefon komórkowy: +48 795999030

Możliwość spotkania na SGH w dowolnym terminie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 

 Przyjemność studiowania

 
 

 NEWSLETTER

 
​Szukasz ciekawych informacji  rozwoju zawodowych, nowych kierunkach studiów i planowaniu ścieżek karier. Dołącz do subskybentów NEWSLETTERA SGH.
0 złotych opłaty rekrutacyjnej. W SGH rekrutacja na studia nie kosztuje nawet złotówki. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej.
sp_dyplom.png
Ukończenie każdego programu studiów oferowanych przez SGH ​poświadczane jest świadectwem ukończenia wyd​awanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
10 miesięcy nauki
Studia w SGH trwają 10 miesięcy. Rekrutacj​a na studia odbywa się dwa razy do roku na wiosnę i jesienią. Uwaga: ograniczona liczba miejsc na każdym kierunku studiów. O liczbie miejsc dostępnych na wybranych kierunkach informują opiekunowie programów.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Nic nie stoi na przeszkodzie w nauce w SGH. Osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności, mogą bez barier studiować w SGH. Organizacja studiów pozwala na uwzględnienie ich potrzeb. Więcej informacji: niepełnosprawni w SGH.
Zajęcia w weekendy i dni powszednie
Harmonogram toku studiów został opracowany tak by każdy aktywny zawodowo student mógł pogodzić naukę z pracą. Zajęcia na studiach prowadzone są w weekendy oraz dni powszednie.
Wybrane programy studiów dofinansowane z EFS
Wybrane programy studiów oferowane są z dofinansowani​em Unii Europejskiej. Dofinansowane studia dostępne są w ramach EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego. O możliwym dofinansowaniu informują opiekunowie kierunków. Dowiedz się więcej o studiach dofinansowanych z EFS​.
Wygodna lokalizacja
Wygodna lokalizacja kampusu uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok SGH znajduje się stacja Metra oraz przystanki najpopularniejszych linii autobusowych i tramwajowych. Studenci spoza Warszawy mogą skorzystać z oferty hoteli znajdujących się w sąsiedztwie uczelni. Więcej informacji: lokalizacja SGH​.
Pokoje gościnne
​Dla słuchaczy studiów podyplomowych przygotowaliśmy również pokoje gościnne w uczelnianych akademikach - więcej informacji.
Studia na zamówienie
Autorskie programy studiów dopasowane do potrzeb biznesowych firm. Studia podyplomowe na zamówienie oferowane przez SGH od lat d​oceniają największe firmy w Polsce. Dowiedz się więcej: studia na zamówienie.
Spotkania informacyjne dla kandydatów
Drzwi otwarte dla każdego kandydata na studia! Zapraszamy na spotkania w SGH, podczas których opowiemy o programach studiów, harmonogramach, korzyściach i warunkach rekrutacji.​ Umów się na spotkanie​.
​​
 


 

 VII ukończonych edycji

 
 • rekrutacja letnia
 • rekrutacja zimowa 
 • współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi tj:

– przedsiębiorstwa 
– instytuty i inne ośrodki akademickie

 

 Kierownik studiów

 
 

 Masz pytania?

 
 
Szukasz dodatkowych informacji na temat tego kierunku studiów?
telefon
e-mail
Imię i nazwisko
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Napisz do nas

Szukasz dodatkowych informacji na temat tego kierunku studiów?
 

 Harmonogram studiów

 
Studia podyplomowe