Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości dla Nauczycieli : Przedsiebiorczość dla nauczycieli
Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości dla Nauczycieli
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości dla Nauczycieli

 

W Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2016 r. została uruchomiona pierwsza edycja Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla Nauczycieli. W marcu 2021 r. uruchomimy czwartą  edycję. 3 semestralne studia (380 godzin, przy całkowitej odpłatności tylko 600 zł) są odpowiedzią na stale rosnącą konieczność zdobywania i pogłębiania wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz potrzebę doskonalenia umiejętności praktycznych w sferze nauczania „Podstaw przedsiębiorczości” wśród nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450). Program został opracowany zgodnie w/w rozporządzeniem. 

Studia są realizowane w oparciu o współpracę z Narodowym Bankiem Polskim w ramach dofinansowania projektu edukacyjnego z zakresu finansów i ekonomii.


 

 Dlaczego Warto

 

Studia są atrakcyjną formą zwiększenia wiedzy i kompetencji nauczycieli. Ich ukończenie pozwala na stworzenie nowych możliwości w rozwoju kariery zawodowej nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Przedsiębiorczości dla Nauczycieli absolwenci zdobędą formalne kwalifikacje do pracy nauczyciela „Pod-staw przedsiębiorczości”. Studia skierowane są tym samym do:

  • aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą rozpocząć nauczanie przedmiotu „Podstaw przedsiębiorczości”,
  • aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotu „Podstaw przedsiębiorczości” i chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości w wymiarze gospodarczym, społecznym i indywidualnym oraz są zainteresowani ekonomią, finansami i zarządzaniem,
  • biernych zawodowo osób z uprawnieniami nauczyciela, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje umożliwiające powrót do zawodu.

Studia prowadzone są przez jedną z wiodących i prestiżowych uczelni w Polsce. Wykładowcami są profesorowie i adiunkci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy obok wiedzy teoretycznej posiadają także szerokie doświadczenia praktyczne wynikające z czynnego udziału w życiu gospodarczym. Wśród wykładowców są m.in. osoby, które pełniły ważne funkcje w zarządach i radach nadzorczych instytucji publicznych oraz prywatnych, a także funkcje doradcze oraz prowadziły własną działalność gospodarczą. Kierownik Studiów prof. dr hab. Małgorzata Zaleska była m.in. Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Atutem Studiów jest także stosunkowo niska opłata (600 zł za trzy semestry nauki), która jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Banku Polskiego.

 

 Szczegółowe informacje

 

 ​
 

 Ważne dokumenty

 
 
 

 kontakt

 

mgr Agnieszka Łukasiewicz
tel. 22 564-92-63
e-mail: Agnieszka Łukasiewicz

 

 

 Nowy Kierunek

 

 znak_NBP_projekt_realizowany_2021-10 (1).png

 

 Kierownik studiów

 
Studia podyplomowe