Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości dla Nauczycieli : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości dla Nauczycieli
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych zarówno czynnych, jak i biernych zawodowo i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

REKRUTACJA ONLINE

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest do 50 słuchaczy.

Wymagane dokumenty:

  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
 

 czesne

 
​​Opłata za całość studiów wynosi 500 zł za cały okres nauki.     
 

 Warunki ukończenia

 
  • Obecność na zajęciach,
  • Egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem bloki tematyczne,
  • Egzamin końcowy (obrona pracy końcowej) obejmujący zakres merytoryczny studiów podyplomowych,
  • Obrona pracy przed wyznaczoną Komisją odbędzie się na terenie Uczelni.
Świadectwo studiów podyplomowych:
Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Do zaliczenia studiów wymagane jest: uzyskanie wpisu zaliczenia zajęć u wszystkich prowadzących zajęcia, przygotowanie pracy końcowej (dyplomowej), zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminów, obronienie z wynikiem pozytywnym pracy dyplomowej.