Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego : Program
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
W ramach studiów przedstawione zostaną wszystkie dziedziny zarządzania projektami PPP:
 1. wyznaczanie strategicznych obszarów i celów planowanych projektów PPP w danych dziedzinach,
 2. definiowanie projektu i opis złożonej struktury projektu PPP,
 3. określanie struktury projektu PPP,
 4. planowanie przebiegu realizacji projektu PPP i wykorzystania zasobów,
 5. organizowanie wyboru partnera prywatnego do projektu PPP,
 6. procedury wyboru partnera prywatnego,
 7. kontrola realizacji projektu PPP,
 8. koordynowanie prac projektowych w przedsięwzięciu PPP.
 
I. Moduły wprowadzające – 11h
 • Zarządzanie projektami
 • Finanse publiczne
 • Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Forma zajęć: wykład
 
II. Moduł "Wprowadzenie do PPP" – 8h
 • Ekonomiczno-społeczne i prawno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju PPP.
 • PPP w Polsce
 • Modele PPP
 • Instytucje wspierające PPP
Forma zajęć: wykład, case studies
 
III. Moduł "Aspekty prawne PPP w Polsce" – 24h
 • PPP w systemie prawnym RP: organizacja świadczenia usług publicznych. Ustawa o PPP, ustawa o koncesjach, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych vs. ustawy kompetencyjne, lokalizujące odpowiedzialność za świadczenie usług publicznych.
 • Regulacje UE
 • Aspekty podatkowe PPP
 • Zamówienia publiczne w PPP
 • Umowa o PPP
 • Pomoc publiczna a PPP
Forma zajęć: wykład, wzorce rozwiązań stosowanych w różnych krajach, warsztaty
 
IV. Moduł "Przygotowanie projektu PPP. Finansowanie PPP"– 31h
 • Etapy postępowania: wybór doradcy, analizy przedprojektowe
 • Techniki negocjacji
 • Specyfikacja szczególnych warunków zamówienia, w tym mechanizmu wynagrodzenia
 • Montaż finansowy (project finance)
 • Zarządzanie projektem – warsztaty
 • Aspekty organizacyjno-prawne: na przykładach
Forma zajęć: wykład, warsztaty, ćwiczenia                 
 
V. Moduł "Analizy ekonomiczno-finansowe." – 20h
 • Analiza opcji finansowania - wariantowa organizacja i przepływy finansowe.
 • Analiza finansowa wybranych wariantów - nakłady i źródła ich finansowania. 
 • Identyfikacja i analiza ryzyka. Metody szacowania skutków finansowych ryzyka        
 • Rachunek kosztów porównawczych - komparator sektora publicznego                   
 • Montaż finansowy z wykorzystaniem środków unijnych (projekty hybrydowe)        
Forma zajęć: wykład, case studies, warsztaty                   
 
VI. Realizacja projektu – wybrane zagadnienia – 10h
 • Praktyczne stosowanie kontraktów FIDIC w PPP
 • Wykorzystywanie mechanizmu uzależniającego poziom realnego wynagrodzenia od realizacji zapisanych w umowie poziomów dostępności usługi oraz jej standardu
 • Naruszenia umowy – możliwe zachowania podmiotu publicznego/prywatnego        
 • Wypowiedzenie umowy a zapewnienie ciągłości świadczenia usług            
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, case studies                  
 
VII. Moduł warsztatowy – 56h                        
 • Kwantyfikacja ryzyka
 • Analizy ekonomiczno-finansowe w praktyce
 • Komparatory
 • Dobre praktyki PPP: najlepsze polskie realizacje
 • Analiza montaży finansowych w PPP
 • Negocjacje – warsztat
 • O sztuce prezentacji
 • Konsultacje projektów słuchaczy
 • PR projektu PPP
 • Współpraca i dialog z interesariuszami projektu
 • Gry strategiczne                  
Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 160h.
Możliwe są drobne zmiany w szczegółowym harmonogramie zajęć dydaktycznych, służące skutecznej realizacji celów dydaktycznych.
Co roku dokonujemy korekty do 20% programu, aby zapewnić aktualność przekazywanych treści.