Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Prawo i polityka publiczna – analiza wpływu regulacji” : Program
Podyplomowe Studia „Prawo i polityka publiczna – analiza wpływu regulacji”

Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Instytucje państwa rozwojowego w teorii i praktyce – dr hab. Aleksander Sulejewicz, SGH konwersatorium: jakość państwa; koncepcja liberalna i neo-liberalna (teoria modernizacji) kontra koncepcja nie-liberalna roli gospodarczej państwa

 • konwersatorium: jakość instytucji państwa; państwo rozwojowe, ekonomia rozwoju, instytucjonalna teoria zmiany 
 • warsztaty: Plan odpowiedzialnego rozwoju; analiza przypadku na tle doświadczeń historycznych innych krajów w XX/XXI wieku

Wstęp do ekonomicznej teorii prawa – prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szpringer, SGH, dr Wojciech Rogowski, SGH

Polityka publiczna: podstawowe pojęcia i metody analizy – dr hab. Andrzej Zybała, SGH

 • działania publiczne, modele polityki publicznej
 • metody i narzędzia analizy polityki publicznej
 • sukcesy i porażki w polityce publicznej
 • analiza ryzyka w polityce publicznej

Proces legislacji w Polsce – dr Maciej Berek, radca prawny, były prezes RCL, 

 • rządowy proces ustawodawczy 
 • mechanizmy zewnętrznego (publicznego) oddziaływania na proces stanowienia prawa 
 • postulowane zmiany w procesie legislacyjnym 
 • warsztaty: symulacja konferencji uzgodnieniowej

Ocena wpływu jako narzędzie polityki publicznej opartej na dowodach (WYKŁADY) – mgr Ewelina Słotwińska-Rosłanowska, SGH, KPRM, dr hab. Aleksander Sulejewicz, SGH, dr Adam Czerniak, SGH 

 • ekonomiczne fundamenty oceny wpływu regulacji: kluczowe koncepcje, analiza finansowa, księgowa, ekonomiczna) 
 • tworzenie dobrych praktyk regulacji

Analiza kosztów i korzyści (AKK, Cost-benefit Analysis) jako podstawowe narzędzie analizy ex ante – dr hab. A. Sulejewicz SGH

 • sprowadzanie kosztów i korzyści do porównywalnej postaci
 • znaczenie czasu. Dyskontowanie
 • Istota i praktyczne znaczenie AKK

Źródła i rodzaje informacji niezbędnych do sporządzenia oceny wpływu – dr Adam Czerniak, SGH

 • gdzie szukać danych? Przegląd najważniejszych ogólnodostępnych źródeł
 • gdzie szukać wiedzy? Repozytoria potencjalnie przydatnych publikacji
 • wiarygodność informacji
 • mikrodane i ich wartość

Analiza kosztów i korzyści (AKK, Cost-Benefit Analysis) jako podstawowe narzędzie oceny ex ante – dr hab. Aleksander Sulejewicz, SGH

 • przegląd metod wyceny dóbr nierynkowych
 • niepewność: znaczenie i sposób uwzględnienia
 • analiza wrażliwości

Ewaluacja wdrożonego aktu prawnego /ocena wpływu ex post – Ewelina Słotwińska Rosłanowska, SGH, KPRM 

 • najważniejsze problemy monitorowania skutków za pomocą tradycyjnych metod
 • ograniczenia wdrożeń pilotażowych
 • naturalne eksperymenty zrandomizowane i pseudolosowe

Ocena wpływu jako narzędzie polityki publicznej opartej na dowodach – WARSZTATY ANALITYKA REGULACJI – dr Wojciech Rogowski, SGH, dr Łukasz Skrok, SGH, Ewelina Słotwińska- Rosłanowska SGH, KPRM, 

 • przygotowanie do sporządzenia oceny wpływu ex ante
 • określanie i porównywanie opcji interwencji
 • określanie kategorii skutków
 • podstawowy warsztat analityka regulacji (oprogramowanie pomocne przy sporządzaniu OSR, przygotowanie arkusza kalkulacyjnego)
 • podstawowe narzędzia (analizy statystyczne, uzyskiwanie własnych oszacowań)
 • studium przypadku – sporządzenie najważniejszych elementów OSR dla projektu regulacji przygotowanego na potrzeby warsztatów

Brokerzy wiedzy – gra symulacyjna ucząca, jak wzmocnić polityki oparte na dowodach przez wykorzystanie wyników badań naukowych w zarządzaniu publicznym – dr Karol Olejniczak, EUROREG UW, 

 • wprowadzenie obejmujące cel szkolenia, znaczenie brokeringu wiedzy w obszarze polityki publicznej
 • metody przekazywania wiedzy i planów badawczych
 • mechanizm wykorzystania wiedzy w procesach decyzyjnych
 • efektywne strategie brokeringu i ich zastosowane w praktyce różnych instytucji

Uwaga: gra toczy się w 7 rundach poprzedzonych mini wykładami, po każdej z dwu rund następuje sesja dyskusyjna i prezentacja wyników

Proces konsultacji społecznych – prof. Juliusz Gardawski SGH, dr Rafał Towalski SGH, dr Dorota Konopka SGH

 • konsultacje społeczne, konsultacje publiczne, badanie opinii
 • konsultacje społeczne a dialog społeczny
 • mechanizm dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i lokalnym
 • analiza zasad konsultacji z partnerami społecznymi na szczeblu krajowym: lokalnym i regionalnym (analiza przypadków)
 • analiza zasad konsultacji z partnerami społecznymi na szczeblu UE (analiza przypadków)
 • analiza podstawowych elementów według kanonu lokalnych konsultacji społecznych
 • narzędzia i metody wykorzystywane w procesach konsultacji w oparciu o dobre praktyki polskie i światowe

Elementy psychologii społecznej – dr Dorota Konopka , SGH

 • umiejętność prowadzenia dialogu
 • czynniki kształtujące poziom zaufania w relacjach społecznych
 • czy i jak można wpływać na poziom kapitału społecznego
 • ekonomia zaufania

Uproszczanie języka urzędowego w Polsce Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego – dr Tomasz Piekot, Pracownia Prostej Polszczyzny, Uniwersytet Wrocławski

 • ruch prostego języka na świecie – konteksty, cywilizacyjne, społeczne i kulturowe
 • polskie style formalne (prawny, prawniczy, urzędowy 
 • specyfika polskich tekstów prawnych i prawniczych 
 • studia przypadków: Polska i świat
 • zasady efektywnego pisania oraz narzędzia przydatne w pracy redakcyjnej – projektowanie nowych tekstów 
 • audyty tekstów i instytucji (badanie przystępności)

Reforma regulacji – przegląd doświadczeń różnych krajów – dr hab. Ewa Freyberg, SGH

 • kraje UE,
 • kraje spoza UE

Przegląd „dobrych praktyk” w zakresie tworzenia i oceny jakości prawa (kodeksy dobrych praktyk z zakresu „good governance”) – dr Wojciech Rogowski, SGH