Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 

​​Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na siódmą edycję studiów.
Inauguracja i pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 26 października 2019 roku.

REKRUTACJA ONLINE

Po zarejestrowaniu i uzupełnieniu danych w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP) proszę:

  • załączyć skany wymaganych dokumentów (odpis dyplomu, cv, zdjęcie),
  • wygenerować fakturę proforma i dokonać wpłaty pierwszej raty czesnego (4000 zł), albo całości (7200 zł). Jeżeli wpłacającym jest firma proszę uzupełnić dane firmy w zakładce „Dane personalne” i zaznaczyć okienko „Faktura na firmę”,
  • zaczekać dzień-dwa na maila potwierdzającego wpływ środków na nasze konto,
  • dostarczyć/przesłać na poniższy adres dokumenty w oryginale (odpis dyplomu, cv, zdjęcie) wraz z podpisanym formularzem rejestracyjnym wygenerowanym z ISSP.


Marcin Jakubiak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 328
02-513 Warszawa


Wymagane dokumenty:

  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
 

 czesne

 
Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach:
pierwsza 4000,00 zł,
druga 3200,00 zł płatna do 17.02.2020 r.)

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Numer konta

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.
 

 Warunki ukończenia

 
​Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z czterech testów oraz udział w co najmniej 80% zajęć.