Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego : Program
Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
 1. ​​Planistyc​zno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP (20 godzin)
  dr Krzysztof Kucharski, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego, WPiA UMK
 2. Prawo budow​lane (25 godzin) 
  J. Kabat-Rembelska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 3. Umowy w procesie inwestycyjnym (15 godzin)
  dr E. Zielińska, Wydział Prawa UŚ, radca prawny specjalizująca się w problematyce umów w procesie inwestycyjnym 
 4. Kontrola procesu inwestycyjnego (15 godzin)
  mgr inż. E. Janiszewska-Kuropatwa, emerytowany dyrektor w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
 5. Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjnym (10 godzin)
  mgr A. Kozłowska, radca prawny – specjalizująca się w prawie zamówień publicznych 
 6. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (20 godzin)
  prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Wydział Prawa i Administracji UMCS Lublin, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego mgr M. Tetera-Jankowska, specjalizująca się w prawie ochrony środowiska 
 7. Finansowanie inwestycji: prawo i praktyka (7 godzin)
  dr Jarosław Bełdowski, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH
 8. Standardy w zakresie kontraktów budowlanych na wykonanie inwestycji, FIDIC1, FIDIC2 (10 godz.) 
  mgr inż. Paweł Zejer, posiadający tytuł niezależnego inżyniera kontraktu 
 9. Aspekty ekonomiczne procesu inwestycyjnego (8 godz.)
   mgr Anna Sędzińska, specjalizująca się w finansowaniu inwestycji 
 10. Postępowanie administracyjne (10 godzin) 
  mgr B. Wiśniewska, dyrektor Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 11. Studia przypadków. Formalno-prawna strona procesu inwestycyjnego (20 godzin)
  prof. zw. dr hab. Z. Niewiadomski, dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH 
 12. Seminarium (10 godzin)
  prof. zw. dr hab. Z. Niewiadomski, dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH