Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja na 19 edycję studiów w roku akademickim 2021/2022 została uruchomiona 07 lipca 2021 r.

Studia rozpoczną się w październiku 2021 r. - w przypadku braku zmiany obecnej sytuacji w kraju i na świecie oraz braku możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym (w salach kampusu SGH) dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć w trybie kształcenia na odległość, poprzez aplikację MS Teams.

Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów podyplomowych SGH (ISSP). Nabór na edycję trwa do wyczerpania miejsc.

Planowana liczba uczestników: 35

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PS Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego (numer edycji) – rekrutacja.
 
lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów (ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340, 02-513 Warszawa) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym z sekretarzem studiów, mgr Magdaleną Białobrzeską-Syta:

tel.: +48 22 564 9265
kom.: 601 950 228 / 573 950 228
email: Magdalena Białobrzeska-Syta
 
Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy) - umowa zostanie wydrukowana przez sekretarza studiów na pierwsze zajęcia,
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenie, stwierdzającego uznanie dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące uznania dyplomu znajdują się na stronie DOD.

 

 czesne

 
​​​​Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 3450,00 zł - wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3450,00 zł - płatna do 18.02.2022 r.).

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.
 

 Warunki ukończenia

 
W trakcie studiów słuchacze zaliczają dwa przedmioty na ocenę: prawo budowlane i planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP.
Ponadto słuchacze zobowiązani są do złożenia pisemnej pracy końcowej z tematyki objętej programem studiów oraz końcowego egzaminu ustnego z zakresu pracy.