Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja na 18 edycję studiów w roku akademickim 2020/2021 została uruchomiona 18 czerwca 2020 r.

Studia rozpoczną się w październiku 2020 r. - w przypadku braku zmiany obecnej sytuacji w kraju i na świecie oraz braku możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym (w salach kampusu SGH) dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć w trybie kształcenia na odległość, poprzez aplikację MS Teams.

Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów podyplomowych SGH (ISSP). Nabór na edycję trwa do wyczerpania miejsc.

Planowana liczba uczestników: 35


Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 340
02-513 Warszawa
z dopiskiem: PS Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego (numer edycji) – rekrutacja.
 
lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym z sekretarzem studiów, mgr Magdaleną Białobrzeską-Syta:

tel.: +48 22 564 9265
kom.: 601 950 228 / 573 950 228
email: Magdalena Białobrzeska-Syta
 
Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Wymagane dokumenty:
Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenie, stwierdzającego uznanie dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące uznania dyplomu znajdują się na stronie DOD.

Uwaga:
W związku z
 Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 
zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online.​​​​​​
 

 czesne

 
​​​​Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 3450,00 zł - wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3450,00 zł - płatna do 28.02.2021 r.).

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.
 

 Warunki ukończenia

 
W trakcie studiów słuchacze zaliczają dwa przedmioty na ocenę: prawo budowlane i planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP.
Ponadto słuchacze zobowiązani są do złożenia pisemnej pracy z tematyki objętej programem studiów oraz egzaminu ustnego z pracy.