Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Podatkowe : Wykładowcy, SP Studia Podatkowe | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Podatkowe
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów Podatkowych to:
  • pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • kadra kierownicza Ministerstwa Finansów;
  • doradcy podatkowi;
  • radcy prawni;
  • Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego:
Nasi wykładowcy to m.in.:
 
dr Irena Ożóg – Senior Partner, doktor ekonomii oraz doradca podatkowy. Minister Finansów w Gabinecie Cieni BCC. W latach 1989 – 2003, jako dyrektor departamentu, a następnie Wiceminister Finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Dr Irena Ożóg ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. Jako ekspert współpracuje z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych. W 2016 r. wyróżniona przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych za wybitne zasługi i wkład w rozwój doradztwa podatkowego w Polsce, a także misję społeczną w propagowaniu wiedzy z zakresu finansów. Autorka dziewięciu książek i około dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu.
 
Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu. Szkolił i doradzał na rzecz takich firm jak BNP Paribas, BMW Financial Services, mBank SA, Telewizji POLSAT SA, KGHM Polska Miedź SA, Mostostal Warszawa SA, Bayer Polska Sp. zoo, MARVIPOL SA, MAN Accounting Center.
 
Marcin Grześkowiak - polski doradca podatkowy (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Członek International Fiscal Association z siedzibą w Rotterdamie. Jest współautorem polskich i niemieckich książek dotyczących podatków i rachunkowości (m.in. „Polsko-niemiecki leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego” wydanie 3, DATEV eG, Norymberga czy „Das polnische Bilanz – und Steuerrecht”, wydanie 2, Erich-Schmidt-Verlag, Bielefeld) oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego. Jako wykładowca prowadzi też szkolenia przede wszystkim z zakresu międzynarodowych zagadnień podatkowych, których uczestnikami są zarówno doradcy podatkowi, jak i przedstawiciele działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach.
 
Janusz Ostaszewski – profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie,  członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje był dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz  strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie  w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych przezeń materiałach dydaktycznych i publikacjach. Jego dorobek naukowy liczy  ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 48 pozycje książkowe. Dotychczas pod kierunkiem prof. Janusza Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 23 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy Prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły  jego zainteresowania finansami.  Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze.

Anna Karmańska - dr hab. prof. SGH, pracownik Katedry Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Adjunct Professor of International Study w Carlson School of Management, University of Minnesota, przewodnicząca Komisji Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości, radca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń  i Funduszy Emerytalnych (do końca 2005), członek Okręgowego Oddziału SKwP w Warszawie. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej przedsiębiorstw i zakładów ubezpieczeń,  w rachunkowości grup kapitałowych oraz w rachunkowości zarządczej i w rachunku kosztów. Autorka licznych publikacji wyróżniających się wysokim poziomem merytorycznym oraz klarowną prezentacją problemów. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Grzegorz Smogorzewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Doradców Podatkowych. Ponad dwadzieścia lat związany resortem finansów i problematyką finansów publicznych (cła, podatki). W latach 2005-2012 z-ca dyrektora i dyrektor w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów. W latach 2008-2012 p.o. Z-cy Szefa Służby Celnej. Uczestnik procesu legislacyjnego na poziomie rządowym, parlamentu oraz instytucji unijnych. Ekspert w obszarze ceł i podatków związanych z importem i exportem towarów. Autor materiałów dydaktycznych i szkoleń e-learningowych w ww. obszarach. Wieloletni wykładowca uczelni wyższych oraz w ramach systemu szkolenia wewnętrznego w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Autor na przestrzeni lat 1995 – 2017 - licznych publikacji z obszaru problematyki ceł i podatków. Uczestnik licznych konferencji, wizyt stażowych, szkoleń, zarówno w Polsce jak i za granicą (W. Brytania, Niemcy, Czechy, Grecja, Irlandia, Finlandia, Łotwa, Słowacja, Bułgaria). Słuchacz duńskiej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2005-2016 zaangażowany w wdrażanie systemów informatycznych wspierających obsługę obrotu towarowego z zagranicą. Aktualnie uczestniczy w realizacji projektu Cyfrowa Granica w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wpisany na listę agentów celny i doradców podatkowych.

Joanna Szlęzak-Matusewicz – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Zakład Podatków Instytutu Finansów). Partner w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, doradca podatkowy.  Specjalizuje się w  opodatkowaniu firm oraz osób fizycznych. Autorka kilkudziesięciu ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Biura ​Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP. Wcześniej Kierownik Zespołu Analiz Podatkowych w jednym z polskich banków.  Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków i finansów, w tym m.in.: Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, VAT w działalności gospodarczej.